Aanvraag offerte inzameling bedrijfsafval

Een van onze expertises is afvalinzameling. Vanuit maatschappelijk oogpunt en om kosten te besparen, hebben we hier innovatieve oplossingen voor ontwikkeld. Efficiënte routes, slimme containers, elektrische voertuigen en banden gevuld met stikstof om slijtage te voorkomen: Spaarnelanden denkt continue na over werkprocessen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Circulaire economie

Het afval dat Spaarnelanden ophaalt en ver­werkt, wordt op inno­va­tie­ve manier geschei­den. Grond­stof­fen behou­den hun waar­de en wor­den op die manier opnieuw gebruikt. Afval dat geen bruik­ba­re grond­stof­fen bevat, wordt ver­brand. En daar­mee wek­ken we weer ener­gie op.

Ook wer­ken we samen met Green Col­lec­ting Haarlem. Het bedrijfsafval in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afval­in­za­me­laars. Min­der wagens bete­kent min­der CO2 en min­der fijn­stof. Kort­om: jouw leef­om­ge­ving in goe­de handen.

Vraag hier advies of een offerte aan

* verplicht

Ik wil graag een offerte ontvangen voor de inzameling van
Meerdere opties mogelijk
In het volgende formaat container
Ik wil graag dat jullie de container legen
Verkoop neemt altijd contact op n.a.v. dit formulier