Naar het overzicht

Leren over afvalscheiding tijdens Timmerdorp Zandvoort

In de week van 17 t/m 20 augustus konden kinderen de hele week lekker bouwen en knutselen in het Timmerdorp in Zandvoort. Spaarnelanden leverde de afvalbakken en regelde een spel over afval waar de kinderen aan mee konden doen.

In het tim­mer­dorp bouw­den zo’n 150 basis­school­leer­lin­gen met pal­lets en ander hout een eigen hut voor een week. Daar­naast kon­den ze mee­doen met ver­schil­len­de spel­len waar­on­der het afvals­pel van Spaarnelanden. Door het spel te spe­len leer­den de kin­de­ren over het schei­den van afval. Ze moesten aan de hand van 30 kaart­jes met afbeel­din­gen het juis­te afval in de juis­te containers doen. Het team dat de mees­te kaart­jes in de juis­te containers had gedaan won het spel.

Onze afval­coach Henny bege­leid­de het spel; ‘Kin­de­ren waren ont­zet­tend enthou­si­ast. Ook werd het dui­de­lijk dat in het ene gezin goed afval wordt geschei­den en in het ande­re gezin niet. Zo ver­tel­den som­mi­ge kin­de­ren dat zij thuis alles in één prul­len­bak gooi­en. Dit lever­de mooie gesprek­ken op, waar­in een aan­tal kin­de­ren zelfs aan­kon­dig­den dat ze hun ouders zou­den gaan leren hoe ze thuis afval kun­nen schei­den.’ Aldus Henny.

Henny ging met een tevre­den gevoel weg en regel­de met­een met de orga­ni­sa­tie dat er vol­gend jaar een afval­ei­land komt te staan met ver­schil­len­de containers voor het schei­den van afval.