Vermoeden van botulisme Kloppersingel

Geplaatst op: 4 augustus 2023
Geplaatst op: 4 augustus 2023

In de Kloppersingel in Haarlem (tussen de Kennemerbrug en de aansluiting met het Spaarne) zijn zieke watervogels aangetroffen. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar er is een sterk vermoeden van botulisme. Dit is een ernstige ziekte die vooral voorkomt bij vogels en vissen.

Let op! Ondanks dat botulisme bij mensen bijna niet voorkomt, is besmetting wel mogelijk door contact met zieke dieren. Raak ze dus niet aan.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ernstige ziekte die vooral voorkomt bij vogels en vissen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt met name ’s zomers voor in stilstaand, ondiep water met een temperatuur boven de 20 graden. Botulisme veroorzaakt verlammingsverschijnselen en leidt vaak tot sterfte bij vogels en vissen. Vogels en vissen met botulisme herken je aan hun traagheid. Ze leggen korte afstanden af en bewegen amper.

Wat doet Spaarnelanden?
  • Dode dieren worden, binnen 24 uur na melding, verwijderd.
  • Zieke dieren worden door het Vogelhospitaal Haarlem opgehaald.
  • Als er drie of meer dieren op één locatie ziek of dood zijn, overlegt Spaarnelanden met specialisten of een uitgebreider onderzoek nodig is.
  • Is er een uitbraak van botulisme? Dan blijft Spaarnelanden de locatie controleren, net zolang totdat er geen sprake meer is van sterfte.
  • Spaarnelanden plaatst waarschuwingsborden op locatie en waarschuwt de omgeving via de website en social media.
Voorkom verspreiding van botulisme met deze tips
  • Raak dode of zieke vogels/vissen niet aan.
  • Voer geen watervogels (o.a. eenden) bij warm weer. Botulisme is zeer besmettelijk en verspreidt zich snel als vogels dicht bij elkaar komen.
  • Gooi geen voedsel in het water. Voedsel neemt zuurstof op, waardoor het water zuurstofarmer wordt. De bacterie die botulisme veroorzaakt, plant zich juist weer sneller voort in zuurstofarm water.
Melden

Spot je op een andere plek dode of zieke vogels/vissen in het water? Neem contact op met Spaarnelanden. Bel 023 – 751 72 00 of mail naar: info@spaarnelanden.nl