Spaarnelanden houdt de Haarlemse wateren elektrisch schoon

Geplaatst op: 3 november 2022

Al bijna 20 jaar houdt Spaarnelanden de Haarlemse wateren schoon. En vanaf nu met een elektrische boot. Deze boot is een van de eerste in zijn soort en bespaart jaarlijks zo’n 2600 liter diesel.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Afval­schei­ding

De boot haalt veel zwerfafval uit het water: van fiet­sen tot blik­jes. De schep aan de voor­kant van de boot wordt gebruikt om zoveel moge­lijk te schei­den. In de duw­bak van de boot wordt het afval geschei­den ver­za­meld. Voor­in komen de fiet­sen, in het mid­den het hout en aan de ach­ter­zij­de het rest­ma­te­ri­aal. Het opge­vis­te zwerfafval gaat naar ver­schil­len­de ver­wer­kings­be­drij­ven waar zoveel moge­lijk mate­ri­a­len her­ge­bruikt worden.

Ver­duur­za­ming wagenpark

De aan­schaf van een elek­tri­sche boot staat bij Spaarnelanden niet op zich­zelf. Uiter­lijk in 2030 wil de orga­ni­sa­tie rij­den met een zero-emis­si­on wagen­park, maar als het kan eer­der. In 2021 groei­de het aan­deel elek­tri­sche voer­tui­gen in het wagen­park van Spaarnelanden vol­gens plan­ning naar ruim 20%. Het doel voor eind 2022 om mini­maal een kwart van het wagen­park vol­le­dig elektrisch te heb­ben is reeds behaald. Ook rij­den de die­sel­wa­gens nu op de scho­ne en duur­za­me brand­stof HVO.