Reinigen kunstgras en zandondergronden speeltoestellen in Haarlem

Geplaatst op: 4 april 2022

De komende weken gaat Firma Griekspoor, in opdracht van Spaarnelanden, de ondergronden van de openbare speellocaties in de gemeente reinigen.

Er wordt gemiddeld 19.000 m2 kunstgrasondergrond gereinigd en ingestrooid met nieuw instrooizand, 1.200 m2 zandondergrond wordt gereinigd en het speelzand in de openbare zandbakken vervangen voor nieuw speelzand.

Valdempende ondergrond

In Haarlem hebben de meeste speellocaties een valdempende ondergrond van kunstgras. Zo’n ondergrond is opgevuld met zand. Door regen, wind en andere omstandigheden kan de dempende toplaag worden aangetast. Het kunstgras kan bovendien glad worden vanwege alg- en mosvorming. De kunstgrasmatten worden met een speciale machine opgeborsteld en gereinigd.

Door de zandondergronden periodiek te reinigen en te onderhouden blijven de speelplekken een veilige en gezonde plek om te spelen.

Mogelijke overlast

Overlast tijdens de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk beperkt, maar enige hinder kan voorkomen. Tijdens de werkzaamheden kan een speellocatie tijdelijk niet gebruikt worden. De werkzaamheden aan alle speellocaties in Haarlem zullen in totaal ongeveer 4 weken duren.