Onthulling eerste struikelstenen in Haarlem

Op donderdag 3 maart vond de onthulling van de eerste ‘struikelstenen’ op 6 adressen in en nabij het centrum van Haarlem plaats. De stenen worden geplaatst om Joodse Haarlemmers te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en omgekomen. De onthulling van de eerste steen werd verricht door burgemeester Jos Wienen. Spaarnelanden verzorgt het plaatsen van de stenen.

Strui­kel­ste­nen

‘Stol­per­stei­ne’ (Duits voor strui­kel­ste­nen) zijn klei­ne mes­sing plaat­jes van 10 bij 10 cm die met beton ver­an­kerd lig­gen in het trot­toir. Op elke strui­kel­steen staat de naam van een stads­ge­noot die door de nazi’s is ver­moord. Een strui­kel­steen ligt bij het laat­ste woon­adres waar deze stads­ge­noot in vrij­heid heeft gewoond. Afge­lo­pen donderdag wer­den 18 ste­nen geplaatst. Het getal 18 heeft een bij­zon­de­re bete­ke­nis in het Joden­dom. Het is een geluks­ge­tal, dat staat voor het Leven en voor Hoop. Een mooi getal om uit te druk­ken hoe wordt stil gestaan bij de levens van de Jood­se Haar­lem­mers die tijdens de Twee­de Wereld­oor­log zijn vermoord.

Over Stich­ting Strui­kel­ste­nen Haarlem

De Stich­ting Strui­kel­ste­nen Haarlem is opge­richt in novem­ber 2021 en voort­ge­ko­men uit een ini­ti­a­tief van inwo­ners van Haarlem en omstre­ken. De stich­ting wil voor alle 733 ver­moor­de Jood­se stad­ge­no­ten een strui­kel­steen plaat­sen, over een peri­o­de van 10 tot 15 jaar. Rond de steen­leg­gin­gen orga­ni­seert de stich­ting her­den­kings­ac­ti­vi­tei­ten. Meer infor­ma­tie is te vin­den op struikelstenenhaarlem.nl

Foto’s: Paul Vree­k­er- Uni­ted Photos