Noodkap 5 november 2021

Op vrijdag 5 novem­ber a.s. vindt een nood­kap plaats van 2 zil­veres­doorns in de Con­stan­tijn Huy­gen­straat en in de P.C. Hooft­straat. Ook vindt er een nood­kap plaats van een kas­tan­je aan de Noord Schal­k­wij­ker­weg 113. De bomen heb­ben dus­da­ni­ge gebre­ken dat zij een gevaar vor­men voor de omge­ving. Her­plant vindt plaats in het nieu­we plantseizoen.