Noodkap 19 augustus 2021

Op donderdag 19 augus­tus a.s. vindt er een nood­kap plaats van een kas­tan­je in de Staal­straat, tegen­over de wonin­gen met huis­num­mers 6-8III.

De boom is ern­stig ver­zwakt door de kas­tan­je­ziek­te, waar­door deze een gevaar vormt voor de omge­ving. Her­plant vindt plaats in het nieu­we plantseizoen.