Jaarlijkse inspectie & onderhoud Haarlemse speellocaties  

Geplaatst op: 12 april 2023

In april vindt de jaarlijkse inspectie en reiniging van alle openbare speelplekken in Haarlem plaats. In opdracht van Spaarnelanden wordt deze maand 19.000 m2 kunstgrasondergrond gereinigd en van nieuw instrooizand voorzien. Ook wordt 1200 m2 zandondergrond schoongemaakt en worden alle openbare zandbakken met nieuw speelzand gevuld.  

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
 Vei­lig bui­ten­spe­len op schoon kunst­gras  

De mees­te speel­lo­ca­ties in Haarlem heb­ben een val­dem­pen­de onder­grond van kunst­gras. Deze onder­grond is opge­vuld met zand; regen en wind kun­nen de dem­pen­de top­laag aan­tas­ten. Ook kan het kunst­gras glad wor­den door alg- of mosvor­ming. Daar­om wor­den de kunst­gras­mat­ten met een spe­ci­a­le machi­ne opge­bor­steld en gerei­nigd. Dank­zij deze peri­o­dieke rei­niging bie­den de speelloca­ties een vei­li­ge, gezon­de plek om te spe­len.  
 
Deze inten­sie­ve klus neemt onge­veer 4 weken in beslag en wordt uit­ge­voerd door de fir­ma Griekspoor. De werkzaamheden kun­nen wel voor eni­ge hin­der zor­gen, omdat de speel­lo­ca­ties beur­te­lings tij­de­lijk geslo­ten zijn.