Nieuw: Hergebruikcontainer op het Milieuplein

Geplaatst op: 26 oktober 2023

Inwoners van Haarlem die hun herbruikbare spullen willen inleveren, kunnen deze de komende tijd bij de Hergebruikcontainer kwijt. Deze container staat als proef op het Milieuplein aan de Ingenieur Lelyweg. Denk aan spullen zoals meubels, huisraad, boeken, fietsen en steps en speelgoed. Maar ook andere, opnieuw te gebruiken materialen zoals houten planken, tegels, schoon plaatmateriaal en installatiedraad waar koper in zit, zijn welkom in de container.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

‘De Her­ge­bruik­con­tai­ner is een expe­ri­ment’, ver­telt Josh Beaupè­re, allround medewerker op het Milieuplein. ‘De container staat er om te onder­zoe­ken op wel­ke manier we her­ge­bruik op het Milieuplein ver­der kun­nen sti­mu­le­ren. Het is fijn om te zien dat er zoveel leu­ke gesprek­ken met inwo­ners ont­staan over de moge­lijk­he­den van her­ge­bruik van hun spullen.’

De inge­le­ver­de spul­len gaan naar kring­loop­or­ga­ni­sa­ties en makers, zoals meu­bel­ma­kers, in Haarlem. De Her­ge­bruik­con­tai­ner heeft een proef­pe­ri­o­de tot en met 16 decem­ber 2023.