De Schillenfiets heeft ruimte voor nieuwe horecazaken

Geplaatst op: 22 juli 2022

Heb je een horecazaak en gooi je nog steeds de etensresten, schillen en ander gft bij het restafval? Maar zou je het liever willen scheiden zodat het verwerkt kan worden tot compost of biogas? Dan is de Schillenfiets misschien iets voor jou! Deze bakfiets haalt keukenafval op bij de Haarlemse horeca en maakt het scheiden van keukenafval een stuk makkelijker voor je.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

De Schil­len­fiets is een pilot van de gemeen­te Haarlem, Spaarnelanden en de Groe­ne Lob­by. Samen met de Haarlemse hore­ca onder­zoe­ken we of afval schei­den in klei­ne hore­ca­ge­le­gen­he­den in de bin­nen­stad toch gere­a­li­seerd kan worden.

Hoe werkt het?
  • De Schil­len­fiets komt 6 dagen per week keu­ken­af­val opha­len, van dinsdag tot en met zondag langs tus­sen 16 en 19 uur.
  • Zolang de pilot duurt is deel­na­me kosteloos.*
  • Res­tau­rants die mee­doen zijn te her­ken­nen aan een stic­ker bij de ingang.
Vol­doet jouw hore­ca­zaak aan de voorwaarden?
  • Je bent geves­tigd in het cen­trum van Haarlem
  • Je hebt een klei­ne horecazaak
  • Je hebt beperk­te ruim­te om afval te scheiden

Heb je een hore­ca­zaak en wil je je ook gra­tis aan­mel­den voor de Schil­len­fiets? Stuur dan een e-mail naar schillenfiets@spaarnelanden.nl

* De pilot loopt tot janu­a­ri 2023. Deel­ne­mers wor­den tij­dig op de hoog­te gebracht over hoe we na de pilot­pe­ri­o­de ver­der gaan.