De Haarlem Recycletas: nu ook in Haarlem-Centrum

Geplaatst op: 3 november 2023

In november 2022 introduceerde Spaarnelanden de Haarlem Recycletas, in opdracht van de gemeente Haarlem. Met de Recycletas worden oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed, textiel en cd’s/dvd’s gratis aan huis opgehaald. De afgelopen 12 maanden werd de Recycletas per stadsdeel in Haarlem ingevoerd. Als laatste was de binnenstad aan de beurt. Ook daar kunnen bewoners nu gebruik maken van de Haarlem Recycletas. Daarmee is de Recycletas nu voor heel Haarlem beschikbaar. Zo kunnen alle Haarlemmers gemakkelijk spullen thuis laten ophalen voor kringloopwinkels en recycling.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Wat is de Haarlem Recycletas?

De Haarlem Recycletas is een han­di­ge tas om oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis aan huis te laten opha­len. De tas is ver­krijg­baar bij uit­gif­te­pun­ten in de hele stad. Thuis kan de tas gevuld wor­den en ver­vol­gens wordt hij gra­tis – en met elektrisch ver­voer – aan huis opge­haald. Spaarnelanden zorgt ervoor dat deze spul­len niet wor­den ver­brand met het restafval, maar op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier wor­den her­ge­bruikt via kring­loop­win­kels of recycling.

Wat gebeurt er met de inge­le­ver­de spullen?

De inge­le­verd spul­len wor­den met de hand gesor­teerd: nog bruik­ba­re spul­len gaan naar kring­loop­win­kels; de ove­ri­ge spul­len wor­den via ver­schil­len­de ver­wer­kers gere­cy­cled. Draag­ba­re kleding krijgt bij­voor­beeld een twee­de leven via de kring­loop­win­kel. Kapot tex­tiel wordt ver­werkt tot poets­doek of iso­la­tie­ma­te­ri­aal. Wer­ken­de appa­ra­ten gaan ook naar de kring­loop en onder­de­len van kapot­te elek­tri­sche appa­ra­ten zijn geschikt voor hergebruik.

Meer infor­ma­tie, uit­gif­te­pun­ten en ophaalafspraken

Kijk voor het over­zicht van alle uit­gif­te­pun­ten, het inplan­nen van een ophaal­af­spraak en meer infor­ma­tie op spaarnelanden.nl/tas.