Aangepaste tijden afvalinzameling en reiniging

Vanwege de aan­hou­den­de warm­te star­ten we de komen­de dagen eer­der met het inza­me­len van afval en het rei­ni­gen van de stra­ten. Dit duurt naar ver­wach­ting t/m maandag 15 augus­tus a.s.

Rolcontainers en grof huis­hou­de­lijk afval eer­der aan de weg

We vra­gen inwo­ners rolcontainers en grof huis­hou­de­lijk afval vóór 07:00 uur ’s och­tends langs de weg te plaat­sen. Of deze de dag ervoor van­af 21:00 uur aan te bie­den op de inzamelingsplek.

Ondergrondse containers en reiniging

Ondergrondse containers legen we vroe­ger op de dag. Ook het schoon­ma­ken van de stra­ten en legen van de prul­len­bak­ken doen we eerder.

Moge­lij­ke overlast

Het eer­der star­ten van de werkzaamheden kan moge­lijk voor (geluids)overlast zor­gen. We hopen op jouw begrip. Onze excu­ses voor de even­tu­e­le overlast.