6 t/m 12 maart: De Week van de AfvalHelden

Geplaatst op: 7 maart 2023

Van 6 t/m 12 maart 2023 is het weer ‘De Week van de AfvalHelden’. Ook in Haarlem en Zandvoort worden medewerkers uit o.a. de afvalinzameling, reiniging én beheer openbare ruimte in het zonnetje gezet. Op werk staat ze een verrassing te wachten.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Voor Haarlemse en Zand­voort­se kinderen zijn er op scho­len kleur­pla­ten ver­krijg­baar. Als blijk van waar­de­ring voor de afval­hel­den kun­nen die inge­kleurd voor het raam wor­den gehan­gen of op de rolcontainer wor­den geplakt.

Afval­in­za­me­ling, beheer open­ba­re ruim­te en rei­ni­ging: werk dat essen­ti­eel is voor en pret­ti­ge en duur­za­me leef­om­ge­ving en slim gebruik van afval en grond­stof­fen. In de Week van de Afval­Hel­den zet­ten we onze mede­wer­kers in het zon­ne­tje. Dat zijn er best veel: in Haarlem en Zandvoort zet­ten zo’n 300 men­sen zich dage­lijks in voor het inza­me­len van afval en grond­stof­fen, het run­nen van het Milieuplein, groen­on­der­houd en meer. Een rij­ke ver­za­me­ling van beroe­pen in een vita­le sector.

Kinderen en ouders kun­nen op scho­len in Haarlem en Zandvoort kleur­pla­ten met illu­stra­ties van afval­hel­den mee­ne­men. Als blijk van waar­de­ring kun­nen zij tus­sen 6 en 12 maart de kleur­pla­ten voor het raam han­gen of op een rolcontainer plakken.