Etensresten? In de groene bak

Geplaatst op: 15 mei 2023

Steeds meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten in Haarlem en Zandvoort worden gescheiden. En dat is mooi, want dan kan het duurzaam worden verwerkt. Hoe werkt dat, gft scheiden?

Gft- en etensresten? In de groene bak!

Gft- en etensresten doe je in de groene container bij jou in de straat, of in de eigen groene container in de voor- of achtertuin staan als je die hebt. Maak het scheiden van gft- en etensresten gemakkelijker met een klein gft-bakje in je keuken.

Met een composteerbaar/ bio­lo­gisch afbreek­baar zak­je blijft het bak­je scho­ner. Leeg ver­vol­gens je gft-bak­je in de groe­ne container of loop er met het zak­je naar toe en gooi het erin. Let altijd goed op dat je een com­pos­teer­baar zak­je gebruikt, her­ken­baar aan een van deze logo’s:

Inwo­ners van Haarlem kun­nen een gra­tis gft-bak­je opha­len bij de Recy­cle­wa­gen (Kijk voor data en loca­ties op spaarnelanden.nl/wagen).

Waar vind ik groe­ne containers voor gft en etensresten?

Heb je geen groe­ne rolcontainer bij je woning? Dan kun je gebruik maken van de groe­ne gft-containers in stan­daard bij jou in de wijk. De loca­ties van deze containers vind je in de afval­wij­zer: afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Of down­load de app: ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android).

Wat mag er in de groe­ne bak?

Dit mag wél in de groe­ne container:

 • Alle etens­res­ten: groen­te, fruit, vis en gra­ten, vlees en bot­ten, pas­ta, rijst, brood, etc. Het mag gekookt, gebak­ken of rauw zijn.
 • Thee­zak­jes, kof­fie­pads en koffieprut
 • Eier­scha­len, pin­da- en noten­dop­pen, kaas­kor­sten zonder plastic
 • Snij­bloe­men en kamer- en balkonplanten
 • Bio­lo­gisch afbreek­baar kat­ten­grind en mest van klei­ne huisdieren
 • Onkruid, plan­tres­ten, klein snoei­afval, gemaaid gras en bladeren

Je mag bio­lo­gisch afbreek­ba­re zak­jes gebrui­ken (her­ken­baar aan het kiem­plant­lo­go), maar gooi je gft-afval nooit weg in gewo­ne plas­tic zak­jes. Twij­fel je of een spe­ci­fiek pro­duct bij het gft mag? Kijk dan op afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Of down­load de app: ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android).

Waar­om in de groe­ne bak? 

Wist je dat zo’n 35% van het restafval in Haarlem en Zandvoort bestaat uit afval dat eigen­lijk in de groe­ne bak hoort? En dat zijn voor­al etens­res­ten! Restafval wordt ver­brand en dat is duur­der én min­der mili­eu­vrien­de­lijk dan het ver­wer­ken van gft en etens­res­ten. Houd gft en etens­res­ten dus apart, dan kan het wor­den hergebruikt.

3 rede­nen om gft en etens­res­ten te scheiden
 1. 100% cir­cu­lair: goed geschei­den gft en etens­res­ten kun­nen vol­le­dig wor­den ver­werkt tot:
  Bio­gas: Steeds meer gft-afval wordt ver­gist. Dit levert bio­gas op: dat is duur­za­me ener­gie die direct in het warm­te­net terecht komt. Voor jouw ver­war­ming bijvoorbeeld.
  Com­post: Van gft-afval kan goe­de com­post gemaakt wor­den. Boe­ren, tuin­ders en de gemeen­te gebrui­ken dit om de bodem te ver­be­te­ren (bij­voor­beeld om groen­te of fruit op te telen of voor plant­soe­nen). Com­post is beter voor het mili­eu dan kunst­mest, pot­grond en tuin­aar­de (dat wordt van veen gemaakt).
 2. Lokaal ver­werkt: Gft en etens­res­ten wor­den in Alkmaar ver­werkt tot com­post en biogas.
 3. Goed­ko­per: Gft geschei­den inza­me­len en com­pos­te­ren is goed­ko­per dan het samen met het restafval ver­wer­ken. Dit scheelt weer in de gemeen­te­be­las­ting die jij betaalt voor het opha­len en ver­wer­ken van restafval (de afvalstoffenheffing).