Etensresten? In de groene bak

Geplaatst op: 15 mei 2023

Steeds meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten worden gescheiden in Haarlem en Zandvoort. Van gft en etensresten worden compost (o.a. voor boeren) en biogas (o.a. voor verwarming van huizen) gemaakt. Dit proces duurt maar een maand, gebeurt lokaal en is volledig circulair

Wist je dat zo’n 35% van het restafval in Haarlem en Zandvoort bestaat uit afval dat eigenlijk in de groene bak hoort? En dat zijn vooral etensresten! Restafval wordt verbrand en dat is duurder én minder milieuvriendelijk dan het verwerken van gft en etensresten. Houd gft en etensresten dus apart, dan kan het worden hergebruikt.

3 rede­nen om gft en etens­res­ten te scheiden
 1. 100% cir­cu­lair: goed geschei­den gft en etens­res­ten kun­nen vol­le­dig wor­den ver­werkt tot:
  Bio­gas: Steeds meer gft-afval wordt ver­gist. Dit levert bio­gas op: dat is duur­za­me ener­gie die direct in het warm­te­net terecht komt. Voor jouw ver­war­ming bijvoorbeeld.
  Com­post: Van gft-afval kan goe­de com­post gemaakt wor­den. Boe­ren, tuin­ders en de gemeen­te gebrui­ken dit om de bodem te ver­be­te­ren (bij­voor­beeld om groen­te of fruit op te telen of voor plant­soe­nen). Com­post is beter voor het mili­eu dan kunst­mest, pot­grond en tuin­aar­de (dat wordt van veen gemaakt).
 2. Lokaal ver­werkt: Gft en etens­res­ten wor­den in Alkmaar ver­werkt tot com­post en biogas.
 3. Goed­ko­per: Gft geschei­den inza­me­len en com­pos­te­ren is goed­ko­per dan het samen met het restafval ver­wer­ken. Dit scheelt weer in de gemeen­te­be­las­ting die jij betaalt voor het opha­len en ver­wer­ken van restafval (de afvalstoffenheffing).
Wat mag er in de groe­ne bak?

Dit mag wél in de groe­ne container:

 • Alle etens­res­ten: groen­te, fruit, vis en gra­ten, vlees en bot­ten, pas­ta, rijst, brood, etc. Het mag gekookt, gebak­ken of rauw zijn.
 • Thee­zak­jes, kof­fie­pads en koffieprut
 • Eier­scha­len, pin­da- en noten­dop­pen, kaas­kor­sten zonder plastic
 • Snij­bloe­men en kamer- en balkonplanten
 • Bio­lo­gisch afbreek­baar kat­ten­grind en mest van klei­ne huisdieren
 • Onkruid, plan­tres­ten, klein snoei­afval, gemaaid gras en bladeren

Je mag bio­lo­gisch afbreek­ba­re zak­jes gebrui­ken (her­ken­baar aan het kiem­plant­lo­go), maar gooi je gft-afval nooit weg in gewo­ne plas­tic zak­jes. Twij­fel je of een spe­ci­fiek pro­duct bij het gft mag? Kijk dan op afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Of down­load de app: ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android).

Waar vind ik groe­ne containers voor gft en etensresten?

Heb je geen groe­ne rolcontainer bij je woning? Dan kun je gebruik maken van de groe­ne gft-containers in stan­daard bij jou in de wijk. De loca­ties van deze containers vind je in de afval­wij­zer: afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Of down­load de app: ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android).

Maak het mak­ke­lijk: zet een (gra­tis!) gft-bak­je op je aanrecht

Met een klein gft-bak­je in je keu­ken wordt het schei­den van gft- en etens­res­ten een stuk gemak­ke­lij­ker. Je kunt een gra­tis gft-bak­je opha­len bij de Recy­cle­wa­gen. Kijk voor data en loca­ties op spaarnelanden.nl/wagen.