Persoonlijke spullen in de container

Heb je per ongeluk persoonlijke spullen in de ondergrondse container laten vallen? Neem dan contact met ons op.

 • Maandag t/m vrijdag 08:00-16:00 uur
  Neem con­tact op met onze Klan­ten­ser­vi­ce via 023 - 751 72 00.
 • Bui­ten onze ope­nings­tij­den en in het weekend
  Neem con­tact op met Hand­ha­ving via 14 023.

Wan­neer de container nog niet geleegd is, kun­nen wij een afspraak maken voor het legen van de container in jouw bij­zijn. Hier­voor komen wij langs met twee wagens: een wagen met kraan en een wagen met open bak om de container in te legen. Zo kun je zelf op zoek naar jouw spullen.

De kos­ten voor het legen in Haarlem bedragen:

 • Maandag t/m vrijdag 08:00-16:00 uur: €100,00
 • Bui­ten onze ope­nings­tij­den en in het week­end: €350,00

Je kunt voor­af per pin beta­len (met legi­ti­ma­tie) bij de balie van Spaarnelanden tijdens ope­nings­tij­den of ter plek­ke per pin beta­len bij de chauffeur.

Wij kun­nen jouw spul­len helaas niet meer terug­krij­gen in de vol­gen­de gevallen:

 • De container is al geleegd en de inhoud is ver­voerd naar het vuiloverlaadstation.
 • Jouw spul­len lig­gen in een pers­con­tai­ner. Afval wordt in deze container tot een klomp geperst.
 • Jouw spul­len lig­gen in een glascontainer. Het is helaas te gevaar­lijk om jouw spul­len te zoe­ken tus­sen het gebro­ken glas.
 • De situ­a­tie ter plaat­se laat niet toe dat wij een wagen met kraan en een wagen met open bak kun­nen parkeren.