Wordt mijn container gereinigd door Spaarnelanden?

Spaarnelanden zorgt ervoor dat jouw container wordt geleegd. Spaarnelanden maakt jouw container ech­ter niet schoon. De container kun je een­vou­dig met water, een bor­stel en even­tu­eel groe­ne zeep schoon­ma­ken. Een hoge druk­rei­ni­ger werkt ook pri­ma. Ver­mijd chloor en ande­re agres­sie­ve schoon­maak­mid­de­len want deze zijn scha­de­lijk voor het mili­eu en de container. Je kunt ook een gespe­ci­a­li­seerd bedrijf inhu­ren voor het schoon­ma­ken van de container.