Wie is er aansprakelijk voor verlies of schade aan mijn goederen?

De leve­ran­cier van de goe­de­ren is ver­ant­woor­de­lijk voor de goe­de­ren tot aan leve­ring aan de Goe­de­ren­hub. Nadat de leve­ran­cier en Spaarnelanden de afle­ver­bon heb­ben gete­kend gaat de ver­ant­woor­de­lijk­heid over naar Spaarnelanden. Spaarnelanden is als Goe­de­ren­hub dienst­ver­le­ner ver­ant­woor­de­lijk voor het scha­de­vrij en cor­rect afle­ve­ren van de goe­de­ren bij haar klanten.