Hoe weet ik wat mijn auto mag trekken met een aanhanger?

In de ken­te­ken­pa­pie­ren van jouw auto staat de trek­kracht van de auto ver­meld. De trek­kracht of het trek­kend ver­mo­gen wordt onder­schei­den in een maxi­maal te trek­ken gewicht voor een gerem­de en een onge­rem­de aanhanger. Het ver­schil tus­sen het trek­kend ver­mo­gen bij een gerem­de of onge­rem­de aanhanger kan behoor­lijk ver­schil­len. Al onze aan­han­gers zijn geremd.