Hoe vaak worden de ondergrondse containers gereinigd?

Stank­over­last bij ondergrondse containers komt nau­we­lijks voor. Spaarnelanden heeft een was­pro­gram­ma voor containers waar­bij het uit­gangs­punt is dat alle containers 1x per jaar gerei­nigd wor­den. Indien je toch hin­der mocht onder­vin­den, kun je con­tact opne­men met Spaarnelanden. Schoon­ma­ken gebeurt meest­al bin­nen 1 of 2 dagen, maar in geval van een week­end kan het maxi­maal 5 dagen duren.