Hoe lang duurt het voordat een storing of defect aan de container wordt verholpen?

Over het alge­meen wordt een sto­ring of defect dezelf­de werk­dag ver­hol­pen. Indien dit niet moge­lijk blijkt, wordt de container tij­de­lijk open­ge­zet zodat bewo­ners toch hun afval kwijt kunnen.