Speeltoestellen

Spaarnelanden voert, in opdracht van de gemeente Haarlem en Zandvoort, het beheer en onderhoud aan alle speelvoorzieningen uit. Zodat ze goed werken en veilig zijn voor de jonge inwoners van Haarlem en Zandvoort.

Alle speel­toe­stel­len en valon­der­gron­den van de gemeen­te Haarlem en Zandvoort wor­den meer­de­re keren per jaar door ons geïn­spec­teerd. We kij­ken dan bij­voor­beeld naar slij­ta­ge, func­ti­o­na­li­teit en vei­lig­heid. Als het nodig is, wor­den er aan de hand van deze inspec­ties repa­ra­ties uitgevoerd.

Melden

Zie je scha­de aan een speel­plek? Maak er met­een melding van bij de gemeen­te Haarlem of gemeen­te Zandvoort of bel 14023.

Zand­bak­ken

Ook zand­bak­ken zijn in onder­houd bij Spaarnelanden. In Zandvoort krij­gen de zand­bak­ken ieder jaar in mei nieuw zand. Dat doen we pre­ven­tief op elf loca­ties bij scho­len om de groei van bac­te­ri­ën en ziek­te­kie­men te beper­ken. Zo is het zand weer vei­lig en hygi­ë­nisch om op te spelen.