Speeltoestellen

Spaarnelanden voert in opdracht van de gemeente Haarlem en Zandvoort het beheer en onderhoud aan speelvoorzieningen in de openbare ruimte uit. Met regelmatig onderhoud zorgen we ervoor dat speeltoestellen langer meegaan. En we zorgen ervoor dat de jonge inwoners van Haarlem en Zandvoort veilig kunnen spellen.

Speeltoestellen

De speeltoestellen van de gemeente Haarlem en Zandvoort worden meerdere keren per jaar door ons geïnspecteerd. We kijken bij de inspectie naar slijtage, functionaliteit en veiligheid van de toestellen en bijbehorende ondergrond. Als het nodig is, worden er aan de hand van deze inspecties reparaties uitgevoerd. Een keer in de twee jaar worden alle speeltoestellen gereinigd met een hoge drukspuit, zodat de speeltoestellen weer schoon en opgefrist zijn. Uiteraard worden de speeltoestellen bij meldingen ook schoongemaakt.

Kunstgrasondergronden en zandbakken

In Haarlem hebben de meeste speellocaties een valdempende ondergrond van kunstgras. Zo’n ondergrond is ingestrooid met kwartszand. Om het kunstgras na een periode van slecht weer en bij de start van de bloeiperiode weer in optimale speelconditie te brengen reinigen we het kunstgras. Dit doen wij door met een speciale machine tot diep in de vezels het vuil/onkruid los te maken en te verwijderen. Daarnaast halen we staand onkruid weg bij de speeltoestellen/tegelranden en borstelen nieuw kwartszand in de kunstgrasvelden voor een fris onderhouden speelplek. Zandondergronden bij speeltoestellen worden jaarlijks gereinigd door het zand te beluchten, te zeven en aan te vullen waar nodig. Zandbakken krijgen jaarlijks nieuw zand. Deze werkzaamheden worden in de maanden april/mei uitgevoerd.

Melden

Zie je een kapot speeltoestel of andere schade aan een speelplek? Maak er graag melding van bij de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort of bel 14023.