Rolcontainer

Via het contactformulier kunt u een container aanvragen, omwisselen of aanmelden voor reparatie. Het gaat om containers voor gft of duocontainers voor papier/PBD (plastic, blik en drinkpakken). Een rolcontainer hoort bij de woning en dient bij vertrek voor de volgende bewoner te worden achtergelaten. Rolcontainers blijven eigendom van Spaarnelanden en worden aan huis geleegd; de inzameldagen zijn te vinden via afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Het is toegestaan een herkenningsteken in de vorm van een huisnummer of postcode aan te brengen op de container.

Verdwenen container

Indien de container is verdwenen, kan het zijn dat de betreffende container per ongeluk is meegenomen door een buurtbewoner. Wanneer dit niet het geval is, kunt u een vervangende container aanvragen via het contactformulier, met de vermelding dat het gaat om een verdwenen container.

Kapotte container

Indien de container is beschadigd, kan er een nieuwe container worden aangevraagd via het contactformulier, met vermelding van de reden en oorzaak. Als na beoordeling blijkt dat de schade is ontstaan ten gevolge van (normale) slijtage, of door schuld van Spaarnelanden, wordt er kosteloos een vervangende container verstrekt. Als na beoordeling blijkt dat de schade door eigen toedoen is ontstaan, worden er kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 50,00 voor een container van 140 liter en € 55,00 voor een container van 240 liter.

Wisseling container

Indien een container omgewisseld dient te worden, kunt u dit aanvragen via het contactformulier, met vermelding van de reden. Als de container voor wisseling in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat deze beschadigd of stuk is, wordt er een nieuwe container geleverd. De nieuwe container kan thuis worden afgeleverd, of opgehaald worden bij Spaarnelanden op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 uur, aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem. U kunt de voorkeur van levering op het contactformulier vermelden. Aan het omwisselen van een container zijn geen kosten verbonden.

Extra container 

Voor het aanvragen van een extra container kunt u gebruik maken van het contactformulier, met vermelding van de reden. De kosten bedragen € 50,00 voor een extra duo- of gft-container.

Reiniging container

Voor de reiniging van de container dient de bewoner zelf te zorgen. Het is raadzaam om een schoonmaakbedrijf in te huren, dat is gespecialiseerd in de reiniging van containers.

Betaling container

Wilt u een extra container? Of heeft u een kapotte container en blijkt na beoordeling dat er kosten in rekening worden gebracht? Dan nemen wij uiteraard eerst contact met u op.  Wat betreft de betaling heeft u de mogelijkheid om het geld over te maken (IBAN: NL32 BNGH 0285 1157 58).  Vermeld hierbij duidelijk uw postcode en huisnummer en het formaat van de container (140 of 240 liter). Zodra wij de betaling hebben ontvangen wordt de opdracht voor het leveren van een container uitgezet. Houdt u er rekening mee dat het vanaf dit moment nog 5 tot 10 werkdagen duurt voordat wij de container plaatsen.