Botulisme

In de warme zomermaanden kunt u zieke of dode vogels en vissen aantreffen in of nabij vijvers en ander oppervlaktewater. Dit kan duiden op botulisme. Vogels en vissen met botulisme zijn traag, leggen korte afstanden af en bewegen amper. Raak de dieren niet aan en neem direct contact op met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00 of info@spaarnelanden.nl. Nadat de getroffen dieren zijn verwijderd, worden ze nader onderzocht om vast te stellen of er sprake is van botulisme.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ernstige ziekte die vooral voorkomt bij vogels en vissen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt met name ’s zomers voor in stilstaand, ondiep water met een temperatuur boven de 20 graden Celsius. Botulisme veroorzaakt verlammingsverschijnselen bij vogels en vissen en leidt vaak tot sterfte van deze dieren. Hoewel botulisme bij mensen zeer zeldzaam is, is besmetting mogelijk door contact met de getroffen dieren.

Wat kunt u doen om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen?

  • Raak dode vogels en vissen niet aan.
  • Voer bij warm weer geen watervogels. Botulisme is zeer besmettelijk en verspreidt zich makkelijker wanneer vogels dicht bij elkaar komen.
  • Gooi geen voer in het water. Het voer neemt zuurstof op, waardoor het water zuurstofarmer wordt. De bacterie die botulisme veroorzaakt, plant zich sneller voort in zuurstofarm water.
  • Treft u dode of zieke vogels/vissen aan in het water? Neem direct contact op met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00 of info@spaarnelanden.nl.

Wat doet Spaarnelanden?

  • Binnen 24 uur na de melding zorgt Spaarnelanden voor de verwijdering van dode dieren.
  • Het Vogelhospitaal Haarlem haalt op verzoek van Spaarnelanden zieke dieren op.
  • Bij vogelsterfte van meer dan drie dieren op dezelfde locatie overlegt Spaarnelanden met specialisten of nader onderzoek naar botulisme noodzakelijk is.
  • Bij (mogelijke) uitbraak van botulisme blijft Spaarnelanden de betreffende locatie controleren, totdat er geen sprake meer is van diersterfte.
  • Bij (mogelijke) uitbraak van botulisme plaatst Spaarnelanden waarschuwingsborden op de betreffende locatie en maakt er melding van via de website en social media.