Afvalscheiding

Voor Spaarnelanden zijn milieu en duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met een schone en prettige leefomgeving. Afvalscheiding speelt in dit verband een grote rol en biedt voordelen aan alle betrokkenen.

Spaarnelanden slaat de handen graag ineen met de inwoners van Haarlem. Het scheiden van afval begint thuis en Spaarnelanden draagt zorg voor de juiste inzameling. Door producten en materialen te recyclen en hergebruiken, behouden grondstoffen hun waarde en wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire economie.

Recycling

Door afval te scheiden, kunnen grondstoffen worden gerecycled. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en energie. De winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kosten meer energie dan het recyclen van oude materialen. Door recycling wordt er minder afval verbrand, belanden er minder schadelijke stoffen in het milieu en worden er minder grondstoffen verspild. Het afval dat wel overblijft (restafval) wordt uiteindelijk verbrand bij het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam waar het wordt omgezet in energie.

Hergebruik

Naast het recyclen van grondstoffen kunnen goede producten ook worden hergebruikt. Bruikbare spullen, zoals meubilair, speelgoed en kleding, kunnen bij het afval belanden, maar verdienen vaak een tweede of soms zelfs derde kans. Via een kringloopwinkel krijgen deze producten weer een nuttige bestemming.

Afvalscheidingsplan

De komende jaren wordt het gescheiden aanleveren van plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker gemaakt. Er komen meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente Haarlem onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum. Dit en nog meer plannen staan beschreven in het afvalscheidingsplan van de gemeente. Wilt u weten of uw wijk al aan de beurt is, wilt u de plannen bekijken van uw wijk of heeft u andere vragen? Hier vindt u de informatie die u zoekt.

Veel gestelde vragen afvalscheidingsplan

Heeft u een vraag over het nieuwe afvalscheidingsplan van de gemeente? Misschien staat uw vraag en antwoord in de lijst met veel gestelde vragen. Mocht u een andere vraag hebben over de nieuwe plannen dan kunt u die stellen via info@spaarnelanden.nl. Voor vragen of meldingen over duocontainers, andere nieuwe inzamelmiddelen of afvalscheiding kunt u hier terecht.

Welk afval hoort waar?

Spaarnelanden faciliteert en voorziet in middelen om de afvalscheiding in goede banen te leiden. In de stad zijn speciale containers geplaatst, waar inwoners hun oud papier, plastic, glas en textiel kunnen inleveren. De locaties van de containers en inzameldagen zijn te vinden op https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/.

De afvalstromen worden apart ingezameld. Hier vindt u informatie over de verschillende afvalstromen. Om te zien welk afval waar hoort, kunt u gebruik maken van de afvalscheidingswijzer: www.afvalscheidingswijzer.nl. Ook kunt u uw (grof huishoudelijk) afval kosteloos inleveren bij het Milieuplein, waar het gescheiden wordt ingezameld.

Kunt u met behulp van bovenstaande informatie geen antwoord vinden op uw vraag? Hier kunt u al uw vragen stellen over afvalscheiding.