Milieuplein

Als inwoner van de gemeente Zandvoort kun je een deel van het grof huishoudelijk afval brengen naar onze locatie in Zandvoort (Remise).

Bezoe­kers­lo­ca­tie Zandvoort

Kamer­lingh Onness­traat 20
2041 CC Zandvoort

Geopend op:

Maandag t/m donderdag van 07:30 tot 12:00 uur en 12:45 tot 16:00 uur
Vrijdag 07:30 tot 12:00 uur

Milieuplein

Je kunt jouw afval ook gra­tis naar één van de mili­eup­lei­nen in Haarlem, Bloe­men­daal of Heem­ste­de brengen.

  • Milieuplein Haarlem: Ir. Lely­weg 55, open maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 15:30 uur en elke dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur
  • Mili­eu­straat Bloe­men­daal: Brou­wers­kol­k­weg 2 in Over­veen, open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur
  • Mili­eu­straat Heem­ste­de: Cru­qui­us­weg 47, open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur en zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur

Grof huis­hou­de­lijk afval is huis­hou­de­lijk afval dat niet past in de containers in de wijk of aan huis. Een deel van het grof huis­hou­de­lijk afval kun je gra­tis naar onze loca­tie in Zandvoort bren­gen tijdens boven­staan­de ope­nings­tij­den. Let op! Klein che­misch afval (KCA) kun je alleen bren­gen op woensdag van 13:00 tot 15:30 uur. Neem een bewijs van je hui­di­ge adres mee (bij­voor­beeld een bankafschrift).

Ga naar de Afval­wij­zer en log in met je post­co­de. Daar vind je onder het kop­je ’ Milieuplein’ wat je wel en niet op onze loca­tie in Zandvoort kunt bren­gen.  Al het grof huis­hou­de­lijk afval kun je gra­tis bren­gen naar ons Milieuplein in Haarlem en naar de Mili­eu­stra­ten in Heem­ste­de en Bloe­men­daal.

Grof huis­hou­de­lijk afval weg­bren­gen wordt nog mak­ke­lij­ker met onze gra­tis aan­han­ger­ser­vi­ce. Via onze web­si­te kun je gemak­ke­lijk in enke­le stap­pen gra­tis een aanhanger reser­ve­ren. De borg is € 50,- en moet con­tant wor­den betaald bij het opha­len van de aanhanger. Ook is legi­ti­ma­tie via rij­be­wijs ver­plicht; wij maken een kopie van jouw rijbewijs.

Je haalt de aanhanger op aan de Kamer­lingh Onness­traat 20 in Zandvoort. Je kunt je melden bij het kan­toor (na bin­nen­komst links­af). Let op! tus­sen 12:00 en 13:00 uur is de afhaal­lo­ca­tie geslo­ten. Klik hier voor meer infor­ma­tie en het reser­ve­ren van een aanhanger.

Voor het laten opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval kun je onli­ne een afspraak maken via de Afval­wij­zer. Hier kun je ook een afspraak maken voor het opha­len van elek­tri­sche appa­ra­ten van­af 10 kilo.