Adopteer een boomspiegel

Een boomspiegel is een stukje grond rondom de stam van een boom. Ideaal voor extra beplanting. Alle inwoners van de gemeente Zandvoort mogen de boomspiegel voor hun woning adopteren. Fleur jij de buurt op met een kleurrijke mini-tuin?

Wil je een boomspiegel adopteren?

Help ons Zandvoort groener te maken en vraag met­een een boom­spie­gel aan via het aanvraagformulier.

  • Lees eerst de alge­me­ne voor­waar­den goed door.
  • Vul het aan­vraag­for­mu­lier in. Na ver­zen­ding ont­vang je een beves­ti­ging per e-mail.
  • We nemen zo snel moge­lijk con­tact met je op.