Afvalstromen Milieuplein

Onderstaande afvalstromen kunnen bezoekers inleveren op het Milieuplein. Hier vind je meer informatie over de afvalstromen en onderaan deze pagina vind je een lijst met afvalstromen die je NIET kunt inleveren op het Milieuplein.

Wie een oud huis gaat slopen of verbouwen, moet voorzichtig te werk gaan; het inademen van asbestvezels is slecht voor de gezondheid. Op het Milieuplein kun je (gratis) speciaal verpakkingsmateriaal met instructie voor asbest halen. Er kan maximaal 12 m2 asbest(-houdend) afval worden aangeboden op het Milieuplein. Het dient luchtdicht en dubbel verpakt te zijn in doorzichtig plastic (van minimaal 0,2 mm dikte) en afgesloten met tape te worden aangeboden. Pakketten mogen niet meer wegen dan 25 kg en het is verplicht om bij het aanbieden een kopie of melding van de sloopvergunning te tonen.

Op jaarbasis kunnen er maximaal vier autobanden zonder velg worden ingeleverd op het Milieuplein. Hier moet je op het Milieuplein een formulier voor invullen.

Aan het inleveren van autobanden mét velg zijn kosten verbonden. Banden inclusief velg kun je inleveren bij het Vuiloverlaadstation (VOST), dat is gelegen in de Waarderpolder. De kosten hiervoor bedragen €10,- per band.

Contactgegevens VOST:
Jan van Krimpenweg 10, Haarlem
023 – 531 26 36.

Op jaarbasis kunnen er maximaal vier campinggasflessen worden ingeleverd op het Milieuplein.

Er kan maximaal 1 m3 dakafval op het Milieuplein worden ingeleverd. Het dakafval moet schoon (zonder grind) en onverpakt te worden aangeboden.

Voor het inleveren van elektrische apparaten op het Milieuplein gelden de volgende regels:

 • Koelkasten(met motor), vrieskisten en gasfornuizen moeten ontgrendeld en leeg te worden aangeboden.
 • Er kan maximaal 2m3 aan apparaten worden ingeleverd.
 • Herbruikbare apparaten en huisraad kunnen worden ingezameld bij een kringloopwinkel, zoals de Snuffelmug in Haarlem.

Gebruikt frituurvet en soortgelijke gebruikte oliën (olijfolie, zonnebloemolie, jusresten etc.) dienen gescheiden te worden ingeleverd en niet bij het restafval te belanden. Door de vetten gescheiden in te leveren, kan er door recycling onder andere biobrandstof van worden gemaakt. Biobrandstof is CO2-neutraal en is milieuvriendelijker dan reguliere brandstof.

 1. Laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen.
 2. Giet het frituurvet of de frituurolie terug in een geschikte verpakking (bijvoorbeeld de originele verpakking, of een leeg melkpak).
 3. Sluit de verpakking goed af.
 4. Inleveren kan op het Milieuplein of een inleverpunt bij u in de buurt. Kijk hiervoor op frituurvetrecyclehet.nl.

Gips dient schoon, droog en onverpakt te worden aangeboden. Er kan maximaal 1 m3 worden ingeleverd.

Verpakkingsglas: glazen potjes en flessen kunnen (incl. deksels, doppen en etiketten) op het Milieuplein worden ingeleverd. Sommige voorwerpen zijn of lijken van glas, maar hebben een andere samenstelling en zijn niet recyclebaar als verpakkingsglas. Deze glassoorten kunnen wel op het Milieuplein worden ingeleverd:

 • gebroken ruiten;
 • spiegels;
 • ovenschalen;
 • drinkglazen;
 • gloeilampen;
 • tl-buizen;
 • kristal;
 • serviesgoed.

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten, die worden gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw (bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten). Een andere benaming voor vlakglas is vensterglas, omdat het gaat om glas uit ramen, kozijnen en deuren. Vlakglas kan (gescheiden van verpakkingsglas en andere glassoorten) worden ingeleverd op het Milieuplein, tot een maximum van 1 m3.

Grote kartonnen dozen, die niet passen in de container voor papier en karton in de wijk, kun je op het Milieuplein inleveren. Bijna alle het kartonnen en papieren verpakkingen zijn recyclebaar, mits ze schoon en droog worden ingeleverd. Ook papier en karton met een enkel nietje of een kunststof venstertje leveren geen problemen op bij de verwerking.

Wist je dat je jouw herbruikbare spullen ook kunt inleveren bij de Hergebruikcontainer op het Milieuplein?

Je kunt hier inleveren: meubels, huisraad, boeken, fietsen en steps, speelgoed, andere herbruikbare materialen zoals houten planken, tegels, schoon plaatmateriaal, installatiedraad waar koper in zit.

Voor alle spullen geldt: deze moeten schoon, heel en zonder beschadigingen worden aangeboden. Spullen die gerepareerd moeten worden kunnen we helaas niet aannemen. De acceptant bepaalt wat in de Hergebruikcontainer wordt geaccepteerd.

Houtafval is onder te verdelen in de categorieën B-hout en C-hout. Beide soorten kunnen worden ingeleverd op het Milieuplein.

 • B-hout is verlijmd, geverfd en/of gelakt hout, zoals triplex, multiplex en spaanplaat.
 • C-hout wordt ook wel geïmpregneerd of verduurzaamd hout genoemd; dit is behandeld met stoffen, die de levensduur verlengen.

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Zoals cosmetica, schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, motorolie, spuitbussen etc. Kca wordt in Nederland gescheiden ingezameld, omdat het apart moet worden verwerkt. Bij het Milieuplein kan kca worden ingeleverd, tot een maximum van 50 kg.

Het is daarnaast mogelijk om kca in te leveren bij bepaalde winkels; meestal wordt dit aangegeven met de sticker “Schadelijke stoffen? Apart en retour.”

Cilinders van lachgas zijn gevaarlijk. Net zo gevaarlijk als gasflessen. Als de cilinders in een afvalcontainer terechtkomen, leidt dat tot explosies in de vuilniswagens en de afvalverbrandingsinstallaties. Die explosies zijn heftig en een gevaar voor onze medewerkers. Breng ze dus naar het Milieuplein of de Recyclewagen.

Vanaf 1 januari 2023 is het in Nederland verboden om deze cilinders te vervoeren, te verkopen of in bezit te hebben. Je kan dus een boete krijgen als de politie je ermee over straat ziet lopen. Berg hem dus op als je naar het Milieuplein gaat. Bij de Milieuplein vraagt niemand naar je naam.

Op het Milieuplein kan er maximaal 2 m3 metaal worden ingeleverd.

Zoals eettafelstoelen, fauteuils, banken, matrassen, bedden etc.

Er kan maximaal 2 m3 aan hard plastic ingeleverd worden op het Milieuplein. Het gaat bijvoorbeeld om plastic tuinstoelen, plastic speelgoed, een plastic koffer etc. Je dient het afval schoon aan te bieden. Verpakkingsplastic behoort tot de afvalstroom plastic, blik en drinkpakken (pbd) en wordt apart ingezameld in de wijk. Heb je grote hoeveelheden zacht plastic, dan kun je dit ook inleveren op het Milieuplein.

Stenen moeten onverpakt en schoon te worden aangeboden. Er kan maximaal 1 m3 aan stenen worden ingeleverd.

Het hergebruiken en recyclen van textiel is bijzonder duurzaam, vergeleken met het produceren van textielproducten uit nieuwe vezels; het vervaardigen van nieuwe vezels kost veel water en energie. Kringloopwinkels spelen een belangrijke rol in het inzamelingsproces van tweedehands textiel, want veel producten vinden een nieuwe eigenaar en wat overblijft, wordt gerecycled.

Grof tuinafval (zoals boomstronken en grote takken) kun je inleveren op het Milieuplein, tot een maximum van 2 m3. Grondafval (aarde/zand/klei) kan niet worden ingeleverd op het Milieuplein, maar kan naar een particulier vuilverwerkingsbedrijf worden gebracht, zoals Groen & Grond Combinatie (Vijfhuizen). Zij kunnen naar een ‘schoongrondverklaring’ vragen. Indien je deze verklaring niet hebt, worden er kosten in rekening gebracht die zijn verbonden aan de inzameling van vervuilde grond.

Niet inleveren

Deze afvalsoorten kun je niet inleveren op het Milieuplein:

 • Radioactief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet.
 • Grondafval (aarde/zand/klei); dit kan worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingsbedrijf, zoals Renewi, Sortiva of de Grondbankcombinatie Afvalzorg. Deze bedrijven kunnen naar een ‘schoongrondverklaring’ vragen.
 • Ontplofbare voorwerpen en voorwerpen, geladen met ontplofbare stoffen, zoals explosieven, vuurwerk en munitie, als bedoeld in de Wet gevaarlijke stoffen.
 • Blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen, oplossingen in water van fluorwaterstof van 85% – 100% (fluorwaterstofzuur).
 • Oplossingen in water met waterstofperoxide groter dan 35% in houders van meer dan 3 liter.
 • Ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig van medische of diergeneeskundige instellingen, die besmettelijk zijn (pathogeen/bacteriologisch afval) inclusief injectienaalden.
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen.
 • Zeer giftige stoffen met een MAC-waarde kleiner dan 0,1 ppm.
 • Organische peroxiden.
 • Gevaarlijk afval dat niet deugdelijk is verpakt en/of geëtiketteerd.
 • Dode slachtdieren, dierlijk afval, destructiemateriaal en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen en kadavers.
 • Brandende en smeulende afvalstoffen.
 • Autowrakken, aanhangers en caravans (of delen hiervan).
 • Dierlijke meststoffen.