Leefstraat

Een Leefstraat is een straat waar tijdelijk geen verkeer is toegestaan. Eigenlijk is het een soort droomstraat die helemaal ingericht wordt naar wens van de bewoners. Een Leefstraat geeft je letterlijk meer ruimte om leuke dingen met buren te organiseren en kinderen kunnen lekker veilig buiten spelen. Spaarnelanden helpt je bij het realiseren van een Leefstraat.

Tips:

  • De bewo­ners zijn ver­ant­woor­de­lijk voor de (orga­ni­sa­tie van de) Leefstraat.
  • Zorg ervoor dat ieder­een in de straat het met het plan voor een Leef­straat eens is.
  • Ga langs bij buren en houd bij­voor­beeld een infor­ma­tie­bij­een­komst om vra­gen en zor­gen weg te nemen.
  • Start min­stens drie maan­den van tevo­ren met orga­ni­se­ren. Bewo­ners krij­gen zo de tijd om aan het idee te wen­nen. En er blijft genoeg tijd over om het eve­ne­ment te organiseren.

Lees hier de spel­re­gels en meer tips voor het orga­ni­se­ren van een Leefstraat.

Let op: Voor je de Leef­straat aan­vraagt moet je een ver­keers­be­sluit van de gemeen­te heb­ben. Heb je die bin­nen? Dan kun je de Leef­straat bij Spaarnelanden aanvragen.

Vraag hier een Leefstraat aan

* verplicht

Ben je al in het bezit van een verkeersbesluit? *
Je dient in het bezit te zijn van een verkeersbesluit om dit formulier verder in te kunnen vullen