Adopteer een groenstrook

Het is mogelijk om een groenstrook in de buurt van je woning te adopteren. Ideaal om de biodiversiteit te vergroten. Spaarnelanden bekijkt samen met jou of de groenstrook geschikt is voor adoptie en denkt mee over de invulling van de plannen.

Hoe werkt het?

  • Lees de alge­me­ne voor­waar­den.
  • Op de Haarlem kleurt groener vind je meer infor­ma­tie over wel­ke planten geschikt zijn.
  • Vul het aan­vraag­for­mu­lier in. Na het ver­zen­den van het for­mu­lier ont­vang je een beves­ti­ging per e-mail.
  • Wij nemen zo snel moge­lijk con­tact met je op.

Meer groen in de wijk

Wil je met je buren tegels ver­van­gen voor een groot stuk groen? Hier is tij­de­lijk een sub­si­die voor beschik­baar. Kijk voor meer infor­ma­tie op de web­si­te van gemeen­te Haarlem.