Leg een geveltuin aan

Geveltuinen zijn smalle groenstroken tegen de gevel van een huis aan, direct aan de straatkant. Straten zonder voortuinen zijn hier ideaal voor. Met een geveltuintje draag je bij aan een groene en gezonde stad. Doe je mee?

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aan­leg­gen van een gevel­tuin? Laat het ons weten via het aan­vraag­for­mu­lier. We den­ken graag met je mee.
Door het gro­te suc­ces van de groen­par­ti­ci­pa­tie­aan­vra­gen is het sub­si­die­bud­get voor 2022 op. Jouw aan­vraag kun­nen we dit jaar dus helaas niet meer in behan­de­ling nemen. Je mag wel zelf een gevel­tuin­tje aanleggen.

Heb je hulp nodig bij de inrich­ting van een gevel­tuin­tje? Iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 14:00 tot 16:00 uur zijn de hove­niers van NME beschik­baar om te hel­pen. Bel gerust aan bij NME in het wit­te gebouw aan de Kle­ver­laan 9, Haarlem.

Aan het inloopspreek­uur zijn geen kos­ten ver­bon­den. Meer infor­ma­tie: nmeactiviteiten@haarlem.nl

Wil je een geveltuintje aanleggen?

Help ons Haarlem groener te maken en leg je eigen gevel­tuin­tje aan. Je moet hier­voor wel vol­doen aan de voor­waar­den. Voor hulp vul je het aan­vraag­for­mu­lier in.

Door het gro­te suc­ces van de groen­par­ti­ci­pa­tie­aan­vra­gen is het sub­si­die­bud­get voor 2022 op. Jouw aan­vraag kun­nen we dit jaar dus helaas niet meer in behan­de­ling nemen. Je mag wel zelf een gevel­tuin­tje aanleggen.

Naar het formulier