Adopteer een bloembak

Hoe meer groen, hoe beter! Heb je niet zoveel ruimte? Adopteer dan een bloembak. Alle inwoners van Haarlem kunnen een bloembak van gerecycled materiaal aanvragen bij Spaarnelanden. En die vervolgens naar eigen wens inzaaien en onderhouden.

Wil je een bloembak adopteren?

Help ons Haarlem groener te maken en vraag met­een een bloem­bak aan via het aanvraagformulier.

  • Lees eerst de alge­me­ne voor­waar­den goed door.
  • Op de web­si­te van gemeen­te Haarlem vind je meer infor­ma­tie over wel­ke planten geschikt zijn.
  • Vul het aan­vraag­for­mu­lier in. Na ver­zen­ding ont­vang je een beves­ti­ging per e-mail.
  • We nemen zo snel moge­lijk con­tact met je op.

Door het gro­te suc­ces van de groen­par­ti­ci­pa­tie­aan­vra­gen is het sub­si­die­bud­get voor 2022 op. Jouw aan­vraag kun­nen we dit jaar dus helaas niet meer in behan­de­ling nemen.

Naar het formulier