Schillenfiets

De Schillenfiets: gft-inzameling voor Haarlemse horeca

Deze pilot is afge­lo­pen. Heb je een hore­ca­zaak en ben je op zoek naar een oplos­sing voor jouw keu­ken­af­val? Stuur dan een e-mail naar verkoop@spaarnelanden.nl

Draag jij een steen­tje bij aan verduurzaming?

Gooi jij ook de etens­res­ten, schil­len en ander gft bij het restafval in jouw hore­ca­zaak? En zou je het lie­ver wil­len schei­den zodat het ver­werkt kan wor­den tot com­post of bio­gas? Dan is de Schil­len­fiets mis­schien iets voor jou! Deze bak­fiets haalt keu­ken­af­val op bij Haarlemse horeca.

*De Schil­len­fiets is een pilot van de gemeen­te Haarlem, Spaarnelanden en de Groe­ne Lob­by. Samen met de Haarlemse hore­ca onder­zoe­ken we of afval schei­den in klei­ne hore­ca­ge­le­gen­he­den in de bin­nen­stad toch gere­a­li­seerd kan worden.

Hoe werkt het?
  • De Schil­len­fiets komt 6 dagen per week keu­ken­af­val opha­len, van dinsdag tot en met zondag langs tus­sen 16 en 19 uur.
  • Zolang de pilot duurt is deel­na­me kosteloos.*
  • Res­tau­rants die mee­doen zijn te her­ken­nen aan een stic­ker bij de ingang.

..

Vol­doet jouw hore­ca zaak aan de voorwaarden?
  • Je bent geves­tigd in het cen­trum van Haarlem
  • Je hebt een klei­ne horecazaak
  • Je hebt beperk­te ruim­te om afval te scheiden

\\