Naar het overzicht

Winnende lotnummers kerstbomeninzameling Zandvoort bekend

Begin januari was de jaarlijkse kerstbomen inzameling. De winnende lotnummers zijn bekend. Voor iedere boom maakten kinderen kans op een VVV kadobon van 5 euro. Per 20 ingeleverde bomen is één kadobon verloot.

Win­nen­de lotnummers

Staat het num­mer van jouw loot­je tus­sen de win­nen­de lotnummers en heb je je nog niet gemeld? Mail dan uiter­lijk vrij­dag 5 febru­a­ri 2021 een foto van je lot naar zandvoort@spaarnelanden.nl.

De win­nen­de num­mers zijn:

499 424 44 476 491 274
129 388 475 140 138 484
12 147 231 385 500 445
114 431 130 383 17
453 bomen

Met de jaar­lijk­se kerstbomenactie haal­den kin­de­ren dit jaar in totaal 453 bomen op. De inzameling kon vanwege coro­na door­ge­gaan maar wel in uit­ge­kle­de vorm. Zo kre­gen de kin­de­ren alleen een loot­je voor de boom, in plaats van geld en een loot­je. Ook waren er meer loca­ties om de bomen te bren­gen en wer­den ver­schil­len­de maat­re­ge­len geno­men om de coro­na richt­lij­nen te waarborgen.

Het doel van de kerstbomenactie is om zoveel moge­lijk te voor­ko­men dat afge­dank­te kerstbomen gaan slin­ge­ren door Bent­veld en Zandvoort.