Naar het overzicht

Winnende loten kerstbomenactie Zandvoort

De winnende loten van de kerstbomenactie in gemeente Zandvoort zijn bekend. Op woensdag 12 januari 2022 konden kinderen tot en met 15 jaar op diverse locaties oude kerstbomen brengen. Voor iedere boom ontvingen de kinderen € 0,50 en een lootje. Met de loten maakten ze kans op een cadeaubon van € 5.

Win­nen­de loten

Op maan­dag 17 janu­a­ri 2022 zijn de win­nen­de loten getrok­ken. De win­nen­de lotnummers zijn:
555, 597, 851, 1047, 1095, 1117, 1333, 1761, 1941 en 1991. Heb jij een win­nend lot? Gefe­li­ci­teerd! De win­naars die­nen zich uiter­lijk zon­dag 23 janu­a­ri 2022 te melden door een foto van het loot­je te mai­len naar zandvoort@spaarnelanden.nl onder ver­mel­ding van naam, adres en tele­foon­num­mer. De cadeau­bon­nen wor­den ver­stuurd naar de winnaars.

740 bomen

Met de kerstbomenactie, die jaar­lijks door Spaarnelanden in de gemeen­te Zandvoort wordt geor­ga­ni­seerd, haal­den kin­de­ren dit jaar in totaal 740 bomen op. Het doel van de kerstbomenactie is om zoveel moge­lijk te voor­ko­men dat afge­dank­te kerstbomen gaan slin­ge­ren door de gemeen­te Zandvoort. Dat zorgt name­lijk voor rom­mel, trekt ander zwerf­vuil aan en is brand­ge­vaar­lijk. De inge­za­mel­de bomen wor­den ver­werkt tot com­post en biobrandstof.