Wijzigingen afvalinzameling Zandvoort

Geplaatst op: 26 augustus 2022

In verband met de Dutch Grand Prix (DGP) tussen 2 tot 4 september 2022 zijn er aanpassingen en wijzigingen voor de inzameling van (grof) huishoudelijk afval in Zandvoort:

  • Op vrijdag 2 september kunnen de rolcontainers voor huishoudelijk afval niet worden geleegd. De inhaaldag is zaterdag 10 september.
  • Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september is de Milieustraat Bloemendaal gesloten. Wil je grof huishoudelijk afval wegbrengen, dan kun je op deze dagen terecht op het Milieuplein Haarlem of de Milieustraat Heemstede.
  • In de omgeving van de Van Speijkstraat en de Van Lennepweg wordt tijdelijk een ondergrondse container voor huishoudelijk afval verwijderd. Op deze plek komt een loopbrug voor bezoekers van de DGP.
    Bewoners kunnen vanaf vrijdag 26 augustus huishoudelijk restafval aanbieden in een tijdelijke container, die dagelijks wordt geleegd. Op woensdag 7 september wordt de loopbrug verwijderd en de ondergrondse container teruggeplaatst. Bewoners voor wie dit geldt, worden nader geïnformeerd.

Op afvalwijzer.spaarnelanden.nl vind je alle informatie over (gescheiden) afvalinzameling altijd actueel.