WaterWeg, een educatief programma over klimaatverandering

Geplaatst op: 13 maart 2023

Spaarnelanden biedt scholen in Zandvoort het programma WaterWeg aan. Het programma, ontwikkeld in samenwerking met NMCX (Centrum voor Duurzaamheid Regio Haarlemmermeer), maakt kinderen van 4 tot 12 jaar bewust van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. De groepen 1 tot 3 krijgen les met een poppentheater. Voor de groepen 4 tot is er een gastles gevolgd door onderzoek in de omgeving van de school. Op basis daarvan geven de leerlingen tips aan Spaarnelanden over aanpassingen in de openbare ruimte.   

We worden dagelijks geconfronteerd met nieuws over klimaatverandering. Ook in onze directe omgeving worden de gevolgen steeds duidelijker. In Zandvoort ontstaan door langere en zwaardere regenbuien problemen met afwatering. Perioden met extreme warmte zorgen voor hittestress. Spaarnelanden gaat in het programma WaterWeg samen met leerlingen van basisscholen op zoek naar manieren om daar mee om te gaan. Daarin komt aan bod wat we zélf kunnen doen en hoe we kunnen samenwerken.

Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het beheer van de Zandvoortse leefomgeving waaronder het beheer van groen het onderhoud aan rioleringen en bestrating. Om het riool te ontlasten doet Spaarnelanden klimaat adaptieve aanpassingen in de openbare ruimte. Waar mogelijk wordt bestrating vervangen door groenstroken en worden boomspiegels groter gemaakt om te zorgen voor een betere afwatering.