WaterWeg, een educatief programma over klimaatverandering

Geplaatst op: 13 maart 2023

Spaarnelanden biedt scholen in Zandvoort het programma WaterWeg aan. Het programma, ontwikkeld in samenwerking met NMCX (Centrum voor Duurzaamheid Regio Haarlemmermeer), maakt kinderen van 4 tot 12 jaar bewust van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. De groepen 1 tot 3 krijgen les met een poppentheater. Voor de groepen 4 tot is er een gastles gevolgd door onderzoek in de omgeving van de school. Op basis daarvan geven de leerlingen tips aan Spaarnelanden over aanpassingen in de openbare ruimte.   

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

We worden dagelijks geconfronteerd met nieuws over klimaatverandering. Ook in onze directe omgeving worden de gevolgen steeds duidelijker. In Zandvoort ontstaan door langere en zwaardere regenbuien problemen met afwatering. Perioden met extreme warmte zorgen voor hittestress. Spaarnelanden gaat in het programma WaterWeg samen met leerlingen van basisscholen op zoek naar manieren om daar mee om te gaan. Daarin komt aan bod wat we zélf kunnen doen en hoe we kunnen samenwerken.

Spaarnelanden is ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer van de Zand­voort­se leef­om­ge­ving waar­on­der het beheer van groen het onder­houd aan rio­le­rin­gen en bestra­ting. Om het riool te ont­las­ten doet Spaarnelanden kli­maat adap­tie­ve aan­pas­sin­gen in de open­ba­re ruim­te. Waar moge­lijk wordt bestra­ting ver­van­gen door groen­stro­ken en wor­den boom­spie­gels gro­ter gemaakt om te zor­gen voor een bete­re afwa­te­ring.