Tegels eruit, plantjes erin!

Geplaatst op: 3 april 2023

Ook dit voorjaar kunnen inwoners van de gemeente Zandvoort weer gratis stoeptegels inruilen voor plantjes. Iedereen die zich vóór 1 mei online aanmeldt kan meedoen aan deze actie. Wel geldt: op is op, dus wees er snel bij!

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Gra­tis plantjes in ruil voor stoeptegels

Draag jij ook bij aan een groe­ne­re leef­om­ge­ving in de gemeen­te Zandvoort? Dat kan al heel een­vou­dig door stoep­te­gels te ver­wij­de­ren en plantjes te planten. Dit zorgt voor een bete­re afvoer van (regen)water en afkoe­ling tijdens war­me dagen, trekt vogels, bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten aan en zorgt voor meer biodiversiteit.

Actie­voor­waar­den

Als je mee gaat doen aan deze actie haal je tegels weg uit je tuin of langs je gevel en plaats je er plantjes voor terug. Die krijg je gra­tis van Spaarnelanden. Nadat je je hebt aan­ge­meld, neemt Spaarnelanden con­tact met je op voor een afspraak om jouw tegels op te halen en de plantjes te bezorgen.

Je kunt mini­maal een hal­ve vier­kan­te meter (0,5 m2) en maxi­maal twee vier­kan­te meter (2 m2) aan tegels omrui­len. Per vier­kan­te meter ont­vang je vier plantjes, met een maxi­mum van 8 plantjes per huis­hou­den. De afme­ting van een stoep­te­gel is 30 x 30 cm.

Belang­rijk om te weten: Spaarnelanden neemt alléén de tegels mee die je uit je tuin of langs de gevel hebt gehaald voor deze actie. Dit is dus maxi­maal twee vier­kan­te meter aan tegels per huishouden.

Help mee en maak Zandvoort groener

De actie ’tegels eruit, plantjes erin’ is ver­stre­ken. Er zijn ande­re moge­lijk­he­den om bij te dra­gen aan een groener Zandvoort. Kijk voor de moge­lijk­he­den op Zandvoort groener.