Spaarnelanden plaatst bladkorven in Bentveld en Zandvoort

In de week van maandag 11 oktober start Spaarnelanden met het plaatsen van bladkorven in Bentveld en Zandvoort. Hierin kunnen inwoners de bladeren kwijt die ze in de herfst rondom hun huis opruimen. Bladafval kan ook in een gft-container worden gedeponeerd.

Zelf blad opruimen

Spaarnelanden werkt hard om met veeg­wa­gens en blad­bla­zers bla­de­ren op de (hoofd)wegen en fiets- en wan­del­ge­bie­den op te rui­men. Zo wordt voor­ko­men dat men­sen uit­glij­den over bla­de­ren of afvoer­put­ten ver­stopt raken. Door­dat de bla­de­ren vaak in kor­te tijd val­len, lukt het niet om over­al tege­lijk het blad op te rui­men. Help een hand­je mee door zelf bij­voor­beeld de stoep voor het huis blad­vrij te maken. In groen­stro­ken en in de tuin is het juist beter om de bla­de­ren te laten lig­gen. Het blad is een win­ter­dek voor planten en zorgt voor natuur­lij­ke bescherming

Melding bij teveel bladafval

Ligt er teveel blad en is er snel actie nodig? Maak dan een melding via het mel­dings­for­mu­lier op www.spaarnelanden.nl.

Loca­ties bladkorven

De blad­kor­ven staan ver­spreid in Bent­veld en Zandvoort. Ze zijn alleen bedoeld voor bla­de­ren, dus niet voor ander tuin- of snoei­afval. De blad­kor­ven wor­den iede­re week geleegd.

Loca­ties in Zandvoort:

 • Kamer­lingh Onnesstraat/ Voltastraat
 • Celsiusstraat/ Prof. vd Waalsstraat
 • Bea­trix­plant­soen (ter­rein huisarts)
 • Kostverlorenstraat/ Bea­trix­plant­soen
 • Kostverlorenstraat/ Konin­gin­ne­weg
 • Koninginneweg/ Osta­de­straat
 • Koninginneweg/ Prin­ses­se­weg
 • Brederodestraat/ Hoge­weg
 • Patrijzenstraat/ Mus­sen­pad
 • Leeu­we­ri­ken­straat t.h.v. nr 10
 • Tol­weg t.h.v. Mussenpad
 • Tolweg/Dr CA Ger­ke­straat op grasveld
 • Julianaweg/ Regen­tes­se­weg
 • Julianaweg/ Emma­weg
 • Wilhelminaweg/ van Stolbergweg
 • Fle­mingstraat 55 Pluspunt
 • Schel­pen­plein
 • Jhr. P.N. Quar­les van Ufford­laan / Bur­ge­mees­ter Nawijnlaan
 • De Savor­n­in Lohmanstraat

Loca­ties in Bentveld:

 • Duinwindelaan/ Duin­doorn­laan
 • Duin­door­laan
 • Duin­roo­slaan t.h.v. nr 8
 • Theunisbloemlaan/ Wik­ken­laan
 • Lan­gel­aan