Onderhoud vaste planten gemeente Zandvoort

In gemeente Zandvoort wordt er gewerkt met het GreentoColour®-concept, zodat er in het voorjaar en de zomer kleurrijke plantenborders te zien zijn. Fijn om naar te kijken en goed voor de biodiversiteit. In het vroege voorjaar vraagt deze manier van werken grondig onderhoud waarbij de planten zeer kort worden gemaaid.

Onder­houd begin voorjaar

In maart wor­den de vas­te planten, die geplant zijn vol­gens het GreentoColour®-concept, in het vroe­ge voor­jaar kort bij de grond afge­maaid. Het maai­sel, genaamd ‘de mulch’, blijft lig­gen. In de loop van de zomer komen de opge­sla­gen voe­dings­stof­fen hier­uit tevoor­schijn voor de planten. Ook wordt de beplan­ting in maart bemest met orga­ni­sche mest­stof als voe­ding voor de planten de eer­ste maan­den na het maai­en. Het onder­houd zorgt voor een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier van voe­den en ver­jongt het gewas. Daar­naast is het goed voor de levens­duur van de planten en na een week of 6 staan de planten weer in bloei.

GreentoColour®-concept

Van­af 2011 werkt gemeen­te Zandvoort met het GreentoColour®-concept en Spaarnelanden is hier­mee ver­der­ge­gaan. Het con­cept zorgt voor fleur en kleur, bio­di­ver­si­teit en dicht­ge­groei­de plan­ten­bor­ders bin­nen één groei­sei­zoen. Het con­cept wordt op meer­de­re plaat­sen in gemeen­te Zandvoort toe­ge­past, zoals het talud bij Duin­wijk, de roton­des, de Zand­voort­sel­aan, de Prin­ses­se­weg en de begraafplaats.