Naar het overzicht

Gewijzigde inzameling vanwege Dutch Grand Prix

Vanwege de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn er wijzigingen in de afvalinzameling.

Op don­der­dag 2 en vrij­dag 3 september leegt Spaarnelanden geen rolcontainers en cocons in gemeen­te Zandvoort. Het legen van de containers haalt Spaarnelanden in op een ande­re dag:

 • Restafval­containers (Bentveld/ Zandvoort Oost)
  • don­der­dag 2 september ver­valt – inhaal­dag: zater­dag 28 augustus
 • Cocons
  • don­der­dag 2 september ver­valt – inhaal­dag: woens­dag 1 september
 • Restafval­containers (Zandvoort Noord)
  • vrij­dag 2 september ver­valt – inhaal­dag: zater­dag 28 augustus
 • Duocontainers (Zandvoort Zuid)
  • vrij­dag 2 september ver­valt – inhaal­dag: zater­dag 28 augustus

De Mili­eu­straat in Bloe­men­daal is geslo­ten op vrij­dag 3 en zater­dag 4 september vanwege de ver­keers­maat­re­ge­len. Loca­tie Zandvoort (Remi­se), het Milieuplein in Haarlem en Mili­eu­straat Heem­ste­de zijn geo­pend op de gebrui­ke­lij­ke ope­nings­tij­den. Ondergrondse containers leegt Spaarnelanden zoveel moge­lijk voor don­der­dag 2 september.

Kijk in de afval­wij­zer voor de actu­e­le inza­mel­da­ta. De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar via de App Sto­re (voor iOS) en Goog­le Play (voor Android).