Bomen in Zandvoort aangetast door iepziekte

Spaarnelanden is deze week, in opdracht van de gemeente, gestart met de jaarlijkse inspectieronde van iepen in Zandvoort. De bomen worden gecontroleerd op de iepziekte, een hardnekkige, besmettelijke schimmelziekte die wordt veroorzaakt door de iepenspintkever.

Op de Zand­voort­sel­aan, tus­sen Bent­veld en de roton­de bij Nieuw Uni­cum, zijn inmid­dels iepen aangetroffen met de iep­ziek­te. Deze wor­den zo snel moge­lijk ver­wij­derd. Hier­voor in de plaats wor­den nieu­we bomen geplant.

Iep­ziek­te

Ken­mer­kend voor bomen met de iep­ziek­te zijn kale tak­ken met nog één of twee ver­dor­de blaad­jes aan de uit­ein­den. Nor­maal gespro­ken is het blad mid­den in de zomer fris en groen. De bla­de­ren van een aan­ge­tas­te iep ver­kleu­ren dan al naar geel-bruin en val­len af. Het begint met één tak en kan zich in een paar weken ver­sprei­den over de gehe­le kroon. Zie­ke iepen kun­nen via wor­tel­con­tact de ziek­te over­dra­gen op een ande­re gezon­de iep die vlak­bij staat.

Melden zie­ke iepen

Om ver­sprei­ding van de iep­ziek­te te voor­ko­men, is het belang­rijk dat men­sen een zie­ke iep melden. Het gaat om bomen die in de eigen tuin én in de open­ba­re ruim­te staan. Een zie­ke iep moet zo snel moge­lijk wor­den ver­wij­derd. Dit moet door een des­kun­di­ge boom­ver­zor­ger gebeu­ren. Ook het afvoe­ren en ver­wer­ken van iep­zie­ke bomen moet door des­kun­di­gen wor­den gedaan. Anders kan tijdens de opslag of het trans­port als­nog ver­sprei­ding plaats­vin­den. Het melden van een zie­ke iep kan via het mel­dings­for­mu­lier op zandvoort.nl.