Locaties bladkorven in Zandvoort en Bentveld

Geplaatst op: 27 oktober 2022

Eind oktober plaatsen we bladkorven in Bentveld en Zandvoort. Je kunt deze korven gebruiken als je bladeren opruimt rondom je huis - een extra mogelijkheid naast de gft-container, waar bladafval ook in mag.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Zelf blad opruimen

Met veeg­wa­gens en blad­bla­zers rui­men we bla­de­ren op de (hoofd)wegen en fiets- en wan­del­ge­bie­den op. Zo voor­ko­men we dat men­sen uit­glij­den over bla­de­ren, of dat afvoer­put­ten ver­stopt raken. Omdat de bla­de­ren vaak in kor­te tijd val­len, lukt het niet om over­al tege­lijk het blad op te rui­men. Je kunt zelf een hand­je mee­hel­pen door je stoep blad­vrij te maken. In groen­stro­ken en in de tuin is het juist beter om de bla­de­ren te laten lig­gen. Het blad is een win­ter­dek voor planten en zorgt voor natuur­lij­ke bescherming.

Melding bij teveel bladafval

Ligt er teveel blad en is er snel actie nodig? Maak dan een melding via het mel­dings­for­mu­lier van de gemeen­te Zandvoort.

Loca­ties bladkorven

De blad­kor­ven staan ver­spreid in Bent­veld en Zandvoort. Ze zijn alleen bedoeld voor bla­de­ren, dus niet voor ander tuin- of snoei­afval. De blad­kor­ven wor­den elke week geleegd.

Loca­ties in Zandvoort:

 • Fah­ren­heits­traat (bij nr.5)
 • Cel­si­us­straat / Prof v.d. Waalstraat
 • Fah­ren­heits­traat (nr. 1-9)
 • Kost­ver­lo­ren­straat / Beatrixplantsoen
 • Kost­ver­lo­ren­straat / Koninginneweg
 • Konin­gin­ne­weg / Ostadestraat
 • Sop­hia­weg / Kostverlorenstraat
 • Bre­dero­de­straat / Hogeweg
 • Patrijs­straat / Mussenpad
 • Leeu­we­rik­straat (bij nr. 10)
 • Tol­weg bij Mussenpad
 • Tolweg/Dr. C.A. Ger­ke­straat (op het grasveld)
 • Juli­a­na­weg / Regentesseweg
 • Juli­a­na­weg / Emmaweg
 • Wil­hel­mi­na­weg / Van Stolbergweg
 • Fle­mingstraat, 55 Pluspunt
 • Schel­pen­plein
 • Jonk­heer P.N. Quar­les van Ufford­laan (hoek woonzorgcentrum)
 • De Savor­n­in Lohmanstraat
 • Thomson­straat (bij jeu-de-boulesvereniging)

Loca­ties in Bentveld:

 • Duin­win­de­laan / Duindoornlaan
 • Duin­doorn­laan
 • Duin­roo­slaan (bij nr. 8)
 • Duin­doorn­laan hoek Zand­voort­sel­aan (klei­ne bladkorf)
 • Theu­nis­bloem­laan / Wikkenlaan
 • Lan­gel­aan
 • Taxu­s­laan (klei­ne bladkorf)