Locaties bladkorven in Zandvoort en Bentveld

Geplaatst op: 20 oktober 2023

Deze maand hebben wij bladkorven geplaatst, op meer dan 20 locaties in Bentveld en Zandvoort. Deze korven kun je gebruiken voor het opruimen van bladeren rondom het huis. Een extra mogelijkheid dus naast de gft-container, waar ook bladafval in mag.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Zelf blad opruimen

Met veeg­wa­gens en blad­bla­zers rui­men we bla­de­ren op de (hoofd)wegen en fiets- en wan­del­ge­bie­den op. Zo voor­ko­men we dat men­sen uit­glij­den over bla­de­ren, of dat afvoer­put­ten ver­stopt raken. Omdat de bla­de­ren vaak in kor­te tijd val­len, lukt het niet om over­al tege­lijk het blad op te rui­men. Je kunt zelf een hand­je mee­hel­pen door je stoep blad­vrij te maken. In groen­stro­ken en in de tuin is het juist beter om de bla­de­ren te laten lig­gen. Het blad is een win­ter­dek voor planten en zorgt voor natuur­lij­ke bescherming.

Melding bij teveel bladafval

Ligt er teveel blad en is er snel actie nodig? Maak dan een melding via het mel­dings­for­mu­lier van de gemeen­te Zandvoort.

Loca­ties bladkorven

De blad­kor­ven staan ver­spreid in Bent­veld en Zandvoort. Ze zijn alleen bedoeld voor bla­de­ren, dus niet voor ander tuin- of snoei­afval. De blad­kor­ven wor­den elke week geleegd.

Loca­ties in Zandvoort:

 • Fah­ren­heits­traat (bij nr.5)
 • Cel­si­us­straat / Prof v.d. Waalstraat
 • Fah­ren­heits­traat (nr. 1-9)
 • Kost­ver­lo­ren­straat / Beatrixplantsoen
 • Kost­ver­lo­ren­straat / Koninginneweg
 • Konin­gin­ne­weg / Ostadestraat
 • Sop­hia­weg / Kostverlorenstraat
 • Bre­dero­de­straat / Hogeweg
 • Patrijs­straat / Mussenpad
 • Leeu­we­rik­straat (bij nr. 10)
 • Tol­weg bij Mussenpad
 • Tolweg/Dr. C.A. Ger­ke­straat (op het grasveld)
 • Juli­a­na­weg / Regentesseweg
 • Juli­a­na­weg / Emmaweg
 • Wil­hel­mi­na­weg / Van Stolbergweg
 • Fle­mingstraat, 55 Pluspunt
 • Schel­pen­plein
 • Jonk­heer P.N. Quar­les van Ufford­laan (hoek woonzorgcentrum)
 • De Savor­n­in Lohmanstraat
 • Thomson­straat (bij jeu-de-boulesvereniging)

Loca­ties in Bentveld:

 • Duin­win­de­laan / Duindoornlaan
 • Duin­doorn­laan
 • Duin­roo­slaan (bij nr. 8)
 • Duin­doorn­laan hoek Zand­voort­sel­aan (klei­ne bladkorf)
 • Theu­nis­bloem­laan / Wikkenlaan
 • Lan­gel­aan
 • Taxu­s­laan (klei­ne bladkorf)