Beach cleanups Zandvoort

Geplaatst op: 11 augustus 2022

Het strand van Zandvoort wordt regelmatig schoongemaakt. Toch ligt er nog vaak zwerfafval. Bezoekers laten het achter, het waait het strand op of het spoelt aan vanuit de Noordzee. Daarom worden er het hele jaar door verschillende beach cleanups georganiseerd om het strand van Zandvoort op te ruimen.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Spaarnelanden onder­steunt niet-com­mer­ci­ë­le clea­nups en faci­li­teert door het uit­le­nen van afval­zak­ken, -prik­kers en -grij­pers, en even­tu­eel een afval­con­tai­ner. Wil je ook mee­hel­pen? Hier­on­der vind je clea­nup acties waar­bij je kunt aansluiten:

Neder­land Schoon

Een over­koe­pe­lend plat­form dat streeft naar een schoon Neder­land in 2030, 100% vrij van zwerfafval. Samen met hon­derd­dui­zen­den vrij­wil­li­gers, gemeen­tes, bedrij­ven en scho­len helpt Neder­land Schoon zwerfafval te voor­ko­men en op te ruimen.

Bos­ka­lis Beach Clea­nup Tour 2022
  • 1 t/m 15 augus­tus 2022. De laat­ste etap­pe is in Zandvoort op 15 augustus
  • Je kan mee­doen aan (een van de) twee rou­tes, inschrij­ven kan via beachcleanuptour.nl.
Nieuw: Plas­tic Soup Walk

Van­af deze zomer kun­nen inwo­ners en bezoe­kers langs het strand de Plas­tic Soup Walk van Jut­ters­ge­luk lopen. Dit is een wan­de­ling waar­bij je van alles leert over plas­tic­soep en wat je daar­aan kunt doen.
Er zijn vier rou­tes, die star­ten bij de recep­tie van de Room­pot vakan­tie­par­ken en Cam­ping De Lakens. Hier kun je een Beach Clea­nup Set te leen krij­gen met een jut-emmer, een prik­stok, een leu­ke Afval­bingo­kaart en hand­schoe­nen. Op dat ach­ter­kant van de Afval­bingo­kaart staan de rou­tes. Na afloop lever je het recy­cle­ba­re plas­tic in en krijg je een klei­ne beloning.

Schoon­wan­de­len Zandvoort

Schoon­wan­de­len is samen actief bezig zijn en tege­lij­ker­tijd een bij­dra­ge leve­ren aan een bete­re leef­om­ge­ving met min­der zwerfafval. Meer infor­ma­tie vind je op facebook.com/SchoonwandelenZandvoort.

Orga­ni­seer je eigen actie

Wil je zelf graag een actie orga­ni­se­ren om het strand op te rui­men? Dat kan. Heb je hier­voor onder­steu­ning nodig van­uit Spaarnelanden? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mu­lier en vraag naar de mogelijkheden.