Afvalinzameling en bereikbaarheid tijdens de Dutch Grand Prix 2023

Geplaatst op: 24 augustus 2023

Tijdens de Dutch Grand Prix 2023 zijn er wijzigingen in de afvalinzameling en bereikbaarheid van Spaarnelanden. Tijdens het raceweekend ontvangt Zandvoort grote hoeveelheden bezoekers. Spaarnelanden zorgt dat het dorp daar klaar voor is en voor de afvalinzameling en reiniging tijdens het evenement. Na het weekend zijn we weer gewoon bereikbaar en wordt de afvalinzameling hervat. 

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Afval­in­za­me­ling

Op vrijdag 25 augus­tus wor­den er geen gft-containers geleegd in Zandvoort. De uit­ge­stel­de inzameling is op zaterdag 2 september.

Bereik­baar­heid

Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (De Remi­se) en Mili­eu­straat Bloe­men­daal zijn op vrijdag 25 en zaterdag 26 augus­tus geslo­ten. Je kunt op deze dagen terecht op het Milieuplein in Haarlem en bij de Mili­eu­straat Heemstede.