Afronden duurzaam afvalbeheer

Geplaatst op: 14 februari 2022
Geplaatst op: 14 februari 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de laatste restafvalcontainer vanuit het Duurzaam Afval Beheer plan geplaatst in de Schelpstraat. De gemeente Zandvoort had hiervoor nog een aantal bezwaarschriften van inwoners ontvangen. Inmiddels is de bezwaarprocedure afgerond en is de laatste container geplaatst. Alle nieuwe restafvalcontainers hebben een toegangssysteem en zijn alléén nog te openen met een afvalpas. Met het plaatsen van de laatste container vervalt ook het gebruik van de gele zakken.

Met het Duurzaam Afval Beheer plan, dat begin 2021 van start ging, zet de gemeente Zandvoort de komende jaren in op betere afvalscheiding waardoor meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en de hoeveelheid restafval afneemt. Daarom zijn er het afgelopen jaar meer containers voor verschillende afvalstromen geplaatst en is de manier waarop inwoners hun afval aanbieden veranderd.

Afvalpas

Alle inwoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer hebben het afgelopen jaar een brief ontvangen met afvalpas. Met de afvalpas kunnen zij alleen gebruik maken van de toegewezen restafvalcontainer in eigen buurt. Het nummer van de te gebruiken restafvalcontainer staat in de brief genoemd. Inwoners die geen afvalpas hebben ontvangen en geen eigen rolcontainer hebben voor restafval kunnen contact opnemen met Spaarnelanden via het meldingsformulier op spaarnelanden.nl/zandvoort. Vragen komen dan direct bij de juiste medewerker terecht.

Gele huisvuilzakken

Nu alle containers zijn geplaatst verdwijnen de gele huisvuilzakken. In de Schelpenstraat zijn de gele huisvuilzakken op maandag 7 februari 2022 voor het laatst opgehaald. De gele huisvuilzakken in het centrum haalt Spaarnelanden voor het laatst op maandag 14 februari op. Inwoners kunnen hun restafval hierna alleen nog weggooien in de nieuwe restafvalcontainers. Eventuele overgebleven gele zakken kunnen inwoners gebruiken om hun restafval in de restafvalcontainer te gooien.