Zandvoort

Tips van de Afvalcoach


Blikjes en drinkpakken mogen bij het plastic afval. Deze verpakkingen zijn uitstekend opnieuw te gebruiken. 

Meer weten over afval scheiden? Kijk dan in de Afvalwijzer. Lees verder

Tips van de Afvalcoach


Een vieze pizzadoos hoort bij het restafval. Gooi alléén schoon en droog papier in de papiercontainer. 

Meer weten over afval scheiden? Kijk dan in de Afvalwijzer. Lees verder

Tips van de Afvalcoach


Gooi gft-afval los weg of in een composteerbaar zakje. Deze zakjes kunt u in de supermarkt kopen. 

Meer weten over afval scheiden? Kijk dan in de Afvalwijzer. Lees verder

Tips van de Afvalcoach


Maak je verpakkingen klein. Dan past er meer in je afvalbak.

Meer weten over afval scheiden? Kijk dan in de Afvalwijzer. Lees verder

Tips van de Afvalcoach


De hond uitgelaten? Hondenpoep (zakjes) hoort thuis bij het restafval.

Meer weten over afval scheiden? Kijk dan in de Afvalwijzer. Lees verder

De gemeente Zandvoort zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Waarom dat belangrijk is, leest u hier.

Meer containers voor afvalscheiding

We gaan in Zandvoort meer, deels ondergrondse, containers plaatsen, zodat inwoners hun afval dicht bij huis gescheiden kunnen inleveren. Er komen bijvoorbeeld meer verzamelcontainers voor verschillende afvalsoorten op straat en inwoners met rolcontainers aan huis ontvangen een duocontainer. Lees hier wat er gaat veranderen.

Inzien kaart gewijzigde locaties

In mei en juni hebben we inwoners en ondernemers uitgenodigd om de online kaart met de conceptlocaties van alle onder- en bovengrondse verzamelcontainers te bekijken. Zij konden t/m 3 juli via de kaart reageren. Aan de hand van de reacties en het onderzoek naar de kabels en leidingen in de grond zijn een aantal locaties gewijzigd.

U kunt de gewijzigde locaties door middel van onderstaande links bekijken: 

Definitieve locaties containers

Dit najaar stelt de gemeente de locaties nog definitief vast via een aanwijzingsbesluit. Op www.overheid.nl kunt u zich abonneren op een attenderingsservice. U krijgt dan automatisch bericht over de publicatie van het besluit. In dit besluit staat ook vermeld hoe belanghebbenden een bezwaar kunnen indienen (tot zes weken na publicatie).

Nieuws

Bepalen locaties containers

Bij het bepalen van de conceptlocaties houden wij de Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen en -voorzieningen Zandvoort aan die door het college zijn vastgesteld. Zo houden we onder meer rekening of: 

  • De locatie goed bereikbaar is voor alle buurtgenoten. 
  • Er geen kabels en leidingen in de grond zitten. 
  • De inzamelwagen van Spaarnelanden de container vanaf de locatie goed kan legen. 
  • Er geen obstakels staan zoals bomen en/of lantaarnpalen.

Welk afval hoort waar?
Wilt u weten in welke container welk afval hoort of waar de dichtstbijzijnde container staat om uw afval te scheiden? Dit zoekt u makkelijk op in de afvalwijzer. Vanaf het najaar komen er meer containers in de buurt voor hoogbouwwoningen en woningen zonder tuin.


Heeft u vragen, aanvullingen of opmerkingen? In deze bestanden staan veel gestelde vragen:


Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via dit formulier. U kunt ook op werkdagen bellen met de Klantenservice van Spaarnelanden via tel. 023 - 75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur).