Online Informatiepunt concept containerlocaties

Concept locaties

Transvaalwijk
De conceptlocatieplannen voor Transvaalwijk zijn bekend gemaakt. Vul uw postcode en huisnummer in en u kunt zien waar de nieuwe afvalscheidingscontainers in uw wijk worden geplaatst. Naast de locatieoverzichten vindt u hier ook de optie om ons via het reactieformulier vragen te stellen of te reageren op gekozen locaties.
Reacties en vragen van bewoners worden in behandeling genomen. Gemeente Haarlem publiceert het definitieve locatieplan op overheid.nl. U kunt zich aanmelden voor een attenderingsservice zodat u de publicatie niet mist.
 

Vul uw postcode en huisnummer in

 
Locaties van reeds geplaatste containers
Een overzicht van containers die al zijn geplaatst in uw wijk kunt u vinden in de Afvalwijzer. Als u hier uw postcode en huisnummer intikt, dan ziet u een kaart met de bestaande afvalcontainers in uw buurt.
 
Hoe komt een definitief locatieplan tot stand?
De gemeente Haarlem en Spaarnelanden vinden het belangrijk dat u goed en tijdig wordt geïnformeerd over de voorlopige en definitieve locatieplannen van de afvalcontainers in uw wijk. We doorlopen een aantal vaste stappen waarin u gelegenheid krijgt om mee te denken over containerlocaties en u - binnen een bepaald tijdsbestek - bezwaar kunt maken. 

De stappen die we doorlopen zijn als volgt: 

Toelichting op deze infographic:

 1. Spaarnelanden en de gemeente Haarlem doen goed onderzoek naar geschikte locaties. 
 2. De concept locatieplannen worden bekend gemaakt op wijscheidenafval.nl. 
 3. U kunt online meepraten over de locaties in uw wijk. En als u liever telefonisch contact heeft dan is dit ook mogelijk. 
 4. Spaarnelanden en de gemeente Haarlem verzamelen alle reacties en kijken of er wijzigingen nodig zijn op het conceptplan. Als u een reactie heeft ingestuurd, krijgt u telefonisch of per mail bericht over de uitkomst. 
 5. Gemeente Haarlem publiceert het definitieve locatieplan op overheid.nl. U kunt zich aanmelden voor een attenderingsservice. Zo weet u zeker dat u de publicatie niet zult missen. 
 6. Na publicatie heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen specifieke locaties op het definitieve locatieplan. 
 7. Spaarnelanden gaat na de bezwarenprocedure beginnen met de plaatsing van bovengrondse containers. Ondergrondse containers waar geen bezwaar op is gemaakt worden dan ook geplaatst.
 8. Een bezwarencommissie beoordeelt de bezwaren en neemt een definitief besluit. 
 9. Na plaatsing van containers worden ze gemonitord (kwaliteit, ledigingsfrequentie, overlast) door onze afvalcoaches. En als nodig is, zetten we handhaving in.

Stap 1


Spaarnelanden en de gemeente Haarlem doen goed onderzoek naar geschikte locaties.  Lees verder

Stap 2


Concept locatieplannen worden bekend gemaakt op wijscheidenafval.nl. 

Lees verder

Stap 3


U kunt online meepraten over de locaties in uw wijk. En als u liever telefonisch contact heeft dan is dit ook mogelijk. 

Lees verder

Stap 4


Spaarnelanden en de gemeente Haarlem verzamelen alle reacties en kijken of er wijzigingen nodig zijn op het conceptplan. Als u een reactie heeft ingestuurd, krijgt u telefonisch of per mail bericht over de uitkomst. 

Lees verder

Stap 5


Gemeente Haarlem publiceert het definitieve locatieplan op overheid.nl. U kunt zich aanmelden voor een attenderingsservice. Zo weet u zeker dat u de publicatie niet zult missen. 

Lees verder

Stap 6


Na publicatie heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen specifieke locaties op het definitieve locatieplan. 

Lees verder

Stap 7


Spaarnelanden gaat na de bezwarenprocedure beginnen met de plaatsing van bovengrondse containers. Ondergrondse containers waar geen bezwaar op is gemaakt worden dan ook geplaatst.

Lees verder

Stap 8


Een bezwarencommissie beoordeelt de bezwaren en neemt een definitief besluit. 

Lees verder

Stap 9


Na plaatsing van containers worden ze gemonitord (kwaliteit, ledigingsfrequentie, overlast) door onze afvalcoaches. En als nodig is, zetten we handhaving in.

Lees verder
 

Waar houden wij rekening mee bij plaatsing van afvalcontainers?

Spaarnelanden en de gemeente Haarlem doen eerst grondig onderzoek om de meest geschikte locaties te kiezen voor containers. Voor het bepalen van de locaties heeft de gemeente Haarlem een aantal plaatsingsrichtlijnen opgesteld.

Deze richtlijnen kunt u hier volledig lezen of als pdf downloaden. 

Wij denken dat de volgende richtlijnen voor u het meest belangrijk zijn: 

Loopafstand
Daadwerkelijk te lopen route naar:

 • Restafvalcontainers maximaal 250 meter.
 • Afvalscheidingscontainers, zo klein mogelijk. Loopafstanden in het centrum zullen vaak groter zijn dan in andere wijken omdat het aantal geschikte locaties voor containers, zowel boven- als ondergronds, beperkter is.


Bereikbaarheid
Containers moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor bewoners en voor Spaarnelanden. 

Inpassing
In de openbare ruimte is de afstand tussen container en de gevel waar de ramen van de woonkamer zijn, minimaal 3 meter. Voor andere zijden van een woning geldt dat de minimumafstand minder kan bedragen, als er geen (direct) uitzicht op de container is. 

Obstakels
Bij het kiezen van ondergrondse locaties vermijden wij zo veel mogelijk kabels, leidingen, boomwortels, bodemenergie- en waterbergingssystemen, parkeerkelders. Ook bij bovengrondse locaties vermijden we zoveel mogelijk obstakels zoals lichtmasten en bomen. Dit omdat anders de containers niet geleegd kunnen worden. 

Toepassing SOR
Wij hanteren de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), een afwegingsmethodiek over prioriteiten stellen en keuzes maken. Dit betekent dat wij op de eerste plaats altijd zullen kiezen om een container te plaatsen in een parkeervak (of meerdere) of een voldoende groot vrij stuk op bijvoorbeeld een voetpad. Pas als het echt niet anders kan kunnen containers in het groen worden geplaatst. 

De afvalwijzer

Wilt u weten wanneer uw afval wordt ingezameld of waar de dichtsbijzijnde container staat om uw afval te scheiden?

Ga naar de