Zijn er extra kosten verbonden aan de gft-container?

Voor de gft-container wor­den geen extra kos­ten in reke­ning gebracht. Ook aan het aan­bie­den van de gft-container zijn geen kos­ten verbonden.